Mẫu chứng thư mới cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu vào EU

0
594

Theo thông tin từ Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (Nafiqad) vừa có hướng dẫn mẫu chứng thư mới cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu vào EU.

Được biết, ngày 28-4, cơ quan thẩm quyền EU đã ban hành quy định số 2016/759 liên quan tới việc nhập khẩu một số sản phẩm trong đó có đùi ếch, ốc, gelatine, collagen, glucosamine, nội dung chủ yếu thay thế các chứng thư tương ứng đã được ban hành kèm theo quy định số 2074/2005 ngày 5-12-2005 và các văn bản sửa đổi, có thời gian chuyển tiếp đến hết ngày 2-12-2016.

Các nội dung chính thay đổi trong các mẫu chứng thư mới bao gồm: Bỏ thông tin mã bưu điện tại mục Chủ hàng; thay đổi cách thể hiện thông tin liên quan tới phương pháp chế biến là tươi (fresh) và đã được xử lý thay cho các phương pháp nêu trên chứng thư trước đây là ướp đá, đông lạnh và chế biến.

Cụ thể, về việc xuất khẩu Glucosamine dùng làm thực phẩm vào thị trường EU, các cơ sở chế biến Glucosamine từ thủy sản để xuất khẩu vào thị trường EU phải áp dụng chương trình quản lý chất lượng theo HACCP theo quy định EU số 852/2004 và tuân thủ đầy đủ các quy định về vệ sinh tại phụ lục II quy định EU số 852/2004 và quy định tại Phần XVI, phụ lục 3 quy định EU số 853/2004 như đối với thủy sản chung. Các cơ sở chế biến Glucosamine từ thủy sản xuất khẩu vào EU không cần lập danh sách riêng mà chỉ cần có tên trong danh sách thủy sản chung.

Đối với sản phẩm thủy sản xuất khẩu vào EU để làm nguyên liệu chế biến Gelatine/Collagen: Ngày 7-12-2015, Nafiqad đã lập danh sách các cơ sở chế biến xuất khẩu thủy sản vào EU để làm nguyên liệu chế biến Gelatine/Collagen đồng thời đề nghị Cơ quan thẩm quyền EU đưa các doanh nghiệp này vào danh sách các cơ sở được phép xuất khẩu thủy sản vào thị trường này để làm nguyên liệu chế biến Gelatine/Collagen tại văn bản 3035/QLCL-CL1 ngày 7/12/2015 và văn bản số 1356/QLCL-CL1 ngày 1/7/2016.

Tuy nhiên ngày 16-9-2016, Cơ quan thẩm quyền EU đã có thông báo: Những cơ sở chế biến thủy sản xuất khẩu vào EU để làm nguyên liệu chế biến Gelatine/Collagen chỉ cần có tên trong danh sách thủy sản chung mà không cần phải lập thành danh sách riêng.

Đối với sản phẩm Gelatine/Collagen từ thủy sản: Các cơ sở chế biến Gelatine/Collagen từ nguyên liệu thủy sản xuất khẩu vào thị trường EU phải có tên trong danh sách riêng về các cơ sở được phép xuất khẩu sản phẩm này vào EU do Cơ quan thẩm quyền EU phê duyệt và công bố trên trang tin điện tử của EU.

Ngoài ra, các cơ sở chế biến Gelatine/Collagen từ nguyên liệu thủy sản phải áp dụng chương trình quản lý chất lượng theo HACCP theo quy định EU số 852/2004 và đáp ứng các quy định tại phụ lục III, Chương I, Chương II, Chương III và Chương IV Phần XIV, Phần XV Quy định EU số 853/2004.

Để thực hiện các yêu cầu tại quy định số 2016/759 của Cơ quan thẩm quyền EU, tránh các vướng mắc trong quá trình xuất khẩu thủy sản vào thị trường này, Nafiqad yêu cầu các cơ sở chế biến đùi ếch, ốc, glucosamine và nguyên liệu để sản xuất Gelatine/Collagen: Cập nhật các quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với sản phẩm tương ứng để tuân thủ đúng khi xuất khẩu sản phẩm vào thị trường EU.

Nghiên cứu kỹ các mẫu chứng thư mới và cung cấp đầy đủ các thông tin về lô hàng khi đăng ký kiểm tra, chứng nhận xuất khẩu vào thị trường EU; chủ động liên hệ với nhà nhập khẩu EU để cập nhật và thực hiện đầy đủ các quy định, thủ tục có liên quan khi xuất khẩu các sản phẩm nêu trên có nguồn gốc từ thủy sản vào thị trường này.

Đối với các cơ sở chế biến sản phẩm Gelatine/Collagen từ thủy sản có nhu cầu xuất khẩu vào EU, yêu cầu đặt ra là nghiên cứu kỹ các quy định của EU liên quan tới việc sản xuất xuất khẩu sản phẩm Gelatine/Collagen từ thủy sản vào thị trường này; thực hiện đăng ký để được kiểm tra, chứng nhận điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất sản phẩm Gelatine/Collagen từ thủy sản theo quy định tại Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12-11-2013.

T.H