Tổ máy phát điện có gắn đèn chiếu sáng chịu thuế NK 20%

0
551

Tổ máy phát điện có gắn đèn chiếu sáng chịu thuế NK 20%.

Trước vướng mắc của Cục Hải quan TP.HCM trong việc phân loại tổ máy phát điện có gắn đèn chiếu sáng, Tổng cục Hải quan vừa có công văn hướng dẫn phân loại mặt hàng này.

Trước vướng mắc của Cục Hải quan TP.HCM trong việc phân loại tổ máy phát điện có gắn đèn chiếu sáng, Tổng cục Hải quan vừa có công văn hướng dẫn phân loại mặt hàng này.  Ảnh minh họa.  Được biết, mặt hàng có tên khai báo “tổ máy phát điện xoay chiều có gắn đèn chiếu sáng” hiệu Yanmar, công suất 2.7KVA, model YDG300VS-5E. Thực tế mặt hàng gồm 2 phần chính được gắn với nhau là tổ máy phát điện hiệu Yanmar model YDG300VS-5E (máy phát điện đặt trên bộ giá đỡ có bánh xe) và cụm đèn chiếu sáng halogen 4 bóng (mỗi bóng có công suất 400W), mục đích phục vụ chiếu sáng cho công trường, các khu vực công cộng trong trường hợp không có điện.  Theo Tổng cục Hải quan, mặt hàng trên được xem xét phân loại vào hai nhóm là 85.02 và 94.05, mỗi nhóm chỉ liên quan đến 1 phần của mặt hàng nên 2 nhóm này được coi như thể hiện đặc trưng ngang nhau và thành phần tạo nên tính chất cơ bản của hàng hóa cũng không xác định được rõ ràng. Vậy mặt hàng không phân loại được theo quy tắc 1, 2, 3a hay 3b.  Theo đó, mặt hàng được phân loại vào nhóm 94.05 “Đèn và bộ đèn, kể cả đèn pha và đèn rọi và các bộ phận của chúng chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; biển hiệu được chiếu sáng, biển đề tên được chiếu sáng và các loại tương tự, có nguồn sáng cố định thường xuyên, và bộ phận của chúng chưa được chi tiết hay ghi ở nơi khác”, phân nhóm 9405.40 “- Đèn và bộ đèn điện khác”, mã số 9405.40.60 “- - Loại chiếu sáng bên ngoài khác”. (thuế suất thuế NK 20%). Hải Nam
Ảnh minh họa

Được biết, mặt hàng có tên khai báo “tổ máy phát điện xoay chiều có gắn đèn chiếu sáng” hiệu Yanmar, công suất 2.7KVA, model YDG300VS-5E. Thực tế mặt hàng gồm 2 phần chính được gắn với nhau là tổ máy phát điện hiệu Yanmar model YDG300VS-5E (máy phát điện đặt trên bộ giá đỡ có bánh xe) và cụm đèn chiếu sáng halogen 4 bóng (mỗi bóng có công suất 400W), mục đích phục vụ chiếu sáng cho công trường, các khu vực công cộng trong trường hợp không có điện.

Theo Tổng cục Hải quan, mặt hàng trên được xem xét phân loại vào hai nhóm là 85.02 và 94.05, mỗi nhóm chỉ liên quan đến 1 phần của mặt hàng nên 2 nhóm này được coi như thể hiện đặc trưng ngang nhau và thành phần tạo nên tính chất cơ bản của hàng hóa cũng không xác định được rõ ràng. Vậy mặt hàng không phân loại được theo quy tắc 1, 2, 3a hay 3b.

Theo đó, mặt hàng được phân loại vào nhóm 94.05 “Đèn và bộ đèn, kể cả đèn pha và đèn rọi và các bộ phận của chúng chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; biển hiệu được chiếu sáng, biển đề tên được chiếu sáng và các loại tương tự, có nguồn sáng cố định thường xuyên, và bộ phận của chúng chưa được chi tiết hay ghi ở nơi khác”, phân nhóm 9405.40 “- Đèn và bộ đèn điện khác”, mã số 9405.40.60 “- – Loại chiếu sáng bên ngoài khác”. (thuế suất thuế NK 20%).

Tổ máy phát điện có gắn đèn chiếu sáng chịu thuế NK 20%.
Hải Nam | Báo Hải Quan