Miễn công bố hợp quy, công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

0
548

Theo thông tin từ VASEP, ngày 30-10- 2016, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thống nhất với Bộ Y tế về đề xuất miễn công bố hợp quy, công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm; miễn ghi nhãn phụ, nhãn tiếng Việt đối với thực phẩm NK là nguyên liệu để sản xuất, xuất khẩu.

Quy định về dán nhãn sản phẩm theo Nghị định 38/2012/NĐ-CP và Thông tư  liên tịch 34/2014/TTLT- BYT-BNNPTNT-BCT quy định có “Số Giấy tiếp nhận công bố hợp quy hoặc xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP”. Theo các DN, quy định này chỉ phù hợp khi DN NK thực phẩm, nguyên liệu hoặc phụ gia thực phẩm để tiêu thụ trong nước. Còn việc NK những mặt hàng này để SXXK hoặc làm nguyên liệu SX tiếp thì không phù hợp và gây lãng phí lớn.

Bởi vì trên thực tế, để hoàn thành công bố hợp chuẩnhợp quy mất rất nhiều thời gian, theo phản ánh của các doanh nghiệp mất khoảng 1 tháng. Hàng nhập khẩu về chờ đợi rất lâu mới được thông quan, làm mất đi rất nhiều cơ hội của doanh nghiệp do đình trền trong sản xuất, mất đơn hàng…
1cd45054b48d11954010825df4a86d59
Theo quy định và theo huớng dẫn hiện hành thì hồ sơ công bố phải tuân thủ Nghị định 38/2012/NÐ-CP về việc công bố phù hợp ATTP. Nhưng nếu làm theo quy định này thì đây là hàng nhập để gia công, sản xuất xuất khẩu chứ không phải để tiêu thụ trong nuớc nên không làm hồ sơ đuợc. Thực tế hàng nhập để SXXK và gia công chỉ làm bảng kê khai chi tiết về chỉ tiêu hóa lý, vi sinh, cảm quan.

Về hồ sơ làm giấy phép, theo quy định phải có kết quả kiểm nghiệm bản gốc về chỉ tiêu cảm quan, vi sinh, hóa lý của lô hàng từ khách hàng. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng không biết chính xác chỉ tiêu kiểm cho phù hợp và đầy đủ vì không có hướng dẫn, nếu chỉ tiêu kiểm không đủ hồ sơ bị trả về và doanh nghiệp lại yêu cầu khách kiểm bổ sung rồi gửi bản gốc về Việt Nam để nộp hồ sơ lại…

Với thực tế, các doanh nghiệp kiến nghị Cục ATTP và Bộ Y tế xem xét sớm sửa đổi quy định này tại Nghị định 38/2012 và các văn bản pháp luật khác có liên quan theo hướng: hàng nhập khẩu cho SXXK, gia công hoặc nhập kinh doanh nhưng làm nguyên liệu sản xuất  (bao gồm cả nguyên liệu chế biến,phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, gia vị, bao bì) thì không phải thực hiện thủ tục công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định ATTP.

Về quy định dán nhãn tiếng Việt, quy định hiện nay, khi NK nguyên liệu NK phải dán nhãn phụ tiếng Việt. Theo phản ánh của các doanh nghiệp, với nguyên liệu thủy sản NK để SXXK hoặc gia công hàng XK (không lưu thông, tiêu thụ trong nước)  thì không thể có được nhãn phụ bằng tiếng Việt. Nhiều DN đã bị cơ quan Quản lý thị trường kiểm tra xử phạt do hàng hóa là nguyên liệu sản xuất thiếu nhãn phụ bằng tiếng Việt!

Trong khi đó, theo quy định tại Điều 10, Nghị định 89/2006/NĐ-CP thì trách nhiệm ghi nhãn phụ là cho việc đưa hàng hóa ra lưu thông ở thị trường trong nước. Hàng hóa dùng để chế biến hàng XK, không lưu thông trong nước thì không phải ghi nhãn phụ tiếng việt. Từ thực trên, các DN thủy sản kiến nghị Bộ Y tế chủ trì có Dự thảo sửa đổi Nghị định 89/2006/NĐ-CP nhằm đảm bảo cho nguyên liệu, thực phẩm NK để SX XK, gia công XK và nhập kinh doanh để SX tiếp hàng xuất khẩu (tức đều không tiêu thụ trong nước) không phải thực hiện ghi nhãn phụ…

T.H