Mở rộng thủ tục hành chính thực hiện Cơ chế một cửa tại cảng biển, cảng đường thủy nội địa, cảng dầu khí

0
549
Sáng 12/10/2016, Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan, Tổng cục Hải quan đã chủ trì cuộc làm việc với các Bộ, ngành liên quan nhằm mở rộng triển khai Cơ chế một cửa (NSW) qua cảng biển, cảng đường thủy nội địa và cảng dầu khí ngoài khơi.
 IMG_0354
Họp bàn mở rộng thủ tục thực hiện cơ chế một cửa tại cảng biển, thủy nội địa, cảng dầu khí.

Phó cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan Phạm Duyên Phương cho biết, vừa qua Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 34/2016/QĐ-TTg quy định về thủ tục điện tử đối với tàu thuyền vào, rời cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng dầu khí ngoài khơi thông qua Cơ chế một cửa quốc gia.

Để triển khai Quyết định của Thủ tướng, các Bộ, ngành chức năng sẽ phải phối hợp thực hiện 4 nhóm công việc liên quan gồm: Mở rộng NSW tại các cảng biển còn lại; xây dựng quy trình thực hiện với cảng dầu khí ngoài khơi; công bố chính thức việc thực hiện NSW trong hệ thống cảng đường thủy nội địa và quy trình thủ tục đối với phương tiện vận tải thủy giữa Việt Nam và Campuchia.

Đại diện Cục CNTT&TKHQ cũng cho biết, cần phải xây dựng kế hoạch tập huấn để cả cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp sẵn sàng thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra.

Cơ bản các Bộ, ngành đồng tình với kế hoạch mở rộng NSW, bên cạnh đó, đại diện Cục Hàng hải cũng như đại diện Bộ Quốc phòng đã có những đề xuất liên quan đến đầu tư hạ tầng CNTT và một số vấn đề kết nối giữa các bên.

Đại diện Tổng cục Hải quan cho biết sẽ tiếp thu những đóng góp của Bộ, ngành, trình Bộ Tài chính trình Chính phủ sớm ban hành kế hoạch triển khai trong thời gian tới.

Theo Quyết định 34/2016/QĐ-TTg, chứng từ điện tử được khai báo hoặc xuất trình với các cơ quan quản lý nhà nước tại cảng thông qua Cơ chế một cửa quốc gia có thể được chuyển đổi từ chứng từ giấy nếu đảm bảo các điều kiện sau: Phản ánh toàn vẹn nội dung của chứng từ giấy; có chữ ký số đã được đăng ký tham gia Cổng thông tin một cửa quốc gia của người thực hiện chuyển đổi (người làm thủ tục) trên chứng từ điện tử được chuyển đổi từ chứng từ giấy.

Chứng từ giấy có thể được chuyển đổi từ chứng từ điện tử được cấp thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia nếu đảm bảo các Điều kiện sau: Phản ánh toàn vẹn nội dung của chứng từ điện tử; có dấu hiệu nhận biết trên chứng từ giấy được chuyển đổi từ chứng từ điện tử được in ra từ Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Dấu hiệu nhận biết gồm các thông tin thể hiện chứng từ đã được ký số bởi cơ quan cấp phép hoặc Cổng thông tin một cửa quốc gia, tên và địa chỉ email và/hoặc điện thoại liên hệ của cơ quan ký, thời gian ký số. Dấu hiệu nhận biết do cơ quan quản lý Cổng thông tin một cửa quốc gia công bố tại địa chỉ: https://vnsw.gov.vn.

Đồng thời có thêm điều kiện: Có chữ ký, họ tên và con dấu hợp pháp của người thực hiện chuyển đổi (người làm thủ tục) trên chứng từ giấy được chuyển đổi từ chứng từ điện tử.

Chứng từ điện tử có giá trị như chứng từ đó thể hiện ở dạng văn bản giấy để làm thủ tục với các cơ quan quản lý nhà nước.

Tại Quyết định số 34/2016/QĐ-TTg cũng quy định rõ thủ tục điện tử với tàu biểu Việt Nam và nước ngoài xuất cảnh, nhập cảnh tại cảng biển, cảng thủy nội địa; Thủ tục điện tử đối với tàu biển nước ngoài quá cảnh; Thủ tục điện tử đối với tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh tại cảng dầu khí ngoài khơi; Thủ tục điện tử đối với tàu biển hoạt động tuyến nội địa vào và rời cảng biển, cảng thủy nội địa; Thủ tục điện tử đối với phương tiện thủy nội địa Việt Nam, Campuchia xuất cảnh, nhập cảnh tại cảng biển, cảng thủy nội địa Việt Nam.

nguồn : www.customs.gov.vn