Một số DN chưa quản lý chặt chẽ chữ ký số

0
524

Theo Cục Hải quan Đồng Nai, công tác bảo mật, quản lý, sử dụng chữ ký số của một số doanh nghiệp trong khai báo làm thủ tục hải quan chưa được quản lý chặt chẽ.

Một số DN chưa quản lý chặt chẽ chữ ký số
DN cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan Hải quan khi thấy có dấu hiệu chữ ký số của mình bị lợi dụng

Cục Hải quan Đồng Nai vừa có văn bản gửi các doanh nghiệp làm thủ tục XNK trên địa bàn tỉnh Đồng Nai về việc quản lý, sử dụng chữ ký số, tài khoản giao dịch điện tử khi thực hiện khai báo hải quan.

Theo đó, ngành Hải quan đã triển khai làm thủ tục Hải quan qua khai báo điện tử, các doanh nghiệp đủ điều kiện được cấp tài khoản và chữ ký số để khai báo, mở tờ khai hải quan. Tuy nhiên, qua rà soát, Cục Hải quan Đồng Nai nhận thấy có một số doanh nghiệp chưa quản lý chặt chẽ việc sử dụng chữ ký số trong khai báo hải quan, qua đó dẫn tới nhiều rủi ro.

Vì vậy, Cục Hải quan Đồng Nai khuyến cáo tổng giám đốc/giám đốc các doanh nghiệp cần chịu trách nhiệm quản lý chặt chẽ việc bàn giao, sử dụng chữ ký số, tài khoản giao dịch điện tử theo quy định tại công văn số 10478/TCHQ-GSQL ngày 4/11/2016 của Tổng cục Hải quan. Không giao chữ ký số, tài khoản đăng nhập hệ thống khai báo hải quan của doanh nghiệp cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng mà không có hợp đồng, điều khoản quy định rõ thời gian sử dụng, trách nhiệm của các bên.

Cục Hải quan Đồng Nai cũng lưu ý tổng giám đốc/giám đốc các doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật trong trường hợp để xảy ra vi phạm liên quan đến tờ khai hải quan xuất nhập khẩu các lô hàng sai phạm được thực hiện bằng chữ ký số và tài khoản đăng nhập khai báo hải quan điện tử của doanh nghiệp.

Trong trường hợp doanh nghiệp phát hiện chữ ký số, tài khoản đăng nhập hoặc thông tin của doanh nghiệp mình đang sử dụng bị lợi dụng để khai báo mở tờ khai hải quan cho các lô hàng xuất nhập khẩu không phải của doanh nghiệp, doanh nghiệp cần kịp thời thông báo qua số điện thoại đường dây nóng cho cơ quan hải quan để có biện pháp ngăn chặn, điều tra xử lý ngay.

Song song đó, Cục Hải quan Đồng Nai cũng đề nghị các doanh nghiệp cần kiểm soát chặt chẽ việc cấp, sử dụng giấy uỷ quyền, giấy giới thiệu đúng người, đúng việc, không phát hành tràn lan, ký tên, đóng dấu không kiểm soát được các loại giấy tờ liên quan đến việc làm thủ tục mở tờ khai hải quan.

Nguyễn Hiền | Báo Hải Quan