Một số văn bản mới có hiệu lực trong năm 2017

0
482

Để giúp cho cộng động doanh nghiệp nắm được một số văn bản có hiệu lực trong năm 2017, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh  hệ thống các văn bản như sau:

STT

Số công văn

Ngày công văn

Cơ quan ban hành

Trích yếu

Hiệu lực

01

169/2016/NĐ-CP

27/12/2016

Chính Phủ

Xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển Việt Nam

01/07/2017

02

167/2016/NĐ-CP

27/12/2016

Chính Phủ

Về kinh doanh hàng miễn thuế

15/02/2017

03

328/2016/TT-BTC

26/12/2016

Bộ Tài chính

Hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

15/02/2017

04

42/2016/TT-BTTTT

26/12/2016

Bộ Thông tin và Truyền thông

Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

01/10/2017

05

41/2016/TT-BTTTT

26/12/2016

Bộ Thông tin và Truyền thông

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2015/TT-BTTTT ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm.

01/3/2017

06

29/2016/TT-BCT

13/12/2016

Bộ Công thương

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2015/TT-BCT ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

01/02/2017

07

36/2016/TT-BNNPTNT

26/12/2016

Bộ NN&PTNT

Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 4 Thông tư số 06/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/05/2016 ban hành Danh mục, hàm lượng kháng sinh được phép sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm với mục đích kích thích sinh trưởng tại Việt Nam

08/02/2017

08

36/2016/TT-BCT

28/12/2016

Bộ Công thương

Quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công thương

10/2/2017

09

274/2016/TT-BTC

14/11/2016

Bộ Tài chính

Về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh

01/01/2017

10

06/2017/TT-BTC

20/01/2017

Bộ Tài chính

Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Đíều 34a Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế (đã được bổ sung tại Khoản 10 Điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC)

06/3/2017

11

57/QĐ-BNN-BVTV

06/01/2017

Bộ NN&PTNT

Tạm ngừng nhập khẩu quả me từ Indonesia

Sau 60 ngày kể từ ngày ký 06/01/2017

12

191/QĐ-BNN-BVTV

19/01/2017

Bộ NN&PTNT

Tạm ngừng NK các mặt hàng có nguy cơ cao mang theo mọt lạc serratus từ Indonesia.

Sau 60 ngày kể từ ngày ký 19/01/2017

Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh lưu ý để cộng động doanh nghiệp thực hiện đúng khi văn bản có hiệu lực.

      Lê Thanh Hải -Phó TPGSQL