Mỹ phẩm nhập khẩu để nghiên cứu, kiểm nghiệm phải được sử dụng đúng mục đích

0
497

Đó là ý kiến của Cục Quản lý Dược-Bộ Y tế tại văn bản phúc đáp Tổng cục Hải quan về việc triển khai Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 04/11/2016 của Chính phủ liên quan đến quy định về việc nhập khẩu mỹ phẩm không nhằm mục đích thương mại.

my-pham-2017-01-10 15-05-32.135

Cục Quản lý Dược hướng dẫn, các tổ chức, cá nhân nhập khẩu mỹ phẩm để nghiên cứu, kiểm nghiệm phải gửi đơn hàng nhập khẩu mỹ phẩm dùng cho nghiên cứu, kiểm nghiệm tới Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế , số lượng tối đa cho mỗi sản phẩm là 10 mẫu.

Đồng thời, đơn hàng nhập khẩu mỹ phẩm dùng cho nghiên cứu, kiểm nghiệm được làm thành 03 bản. Sau khi được phê duyệt, 02 bản được lưu tại Cục Quản lý Dược, 01 bản gửi đơn vị. Bản gửi đơn vị có đóng dấu “Bản gửi doanh nghiệp” để trình cơ quan Hải quan khi làm thủ tục thông quan. Các sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu để nghiên cứu, kiểm nghiệm phải được sử dụng đúng mục đích, không được phép đưa ra lưu thông trên thị trường.

Cũng theo Cục Quản lý Dược, các tổ chức, cá nhân nhận mỹ phẩm là quà biếu, quà tặng thì làm thủ tục nhập khẩu tại cơ quan Hải quan theo quy định và tổng trị giá mỗi lần nhận không vượt quá định mức hàng hóa được miễn thuế theo quy định hiện hành. Các mẫu mỹ phẩm nhập khẩu là quà biếu, quà tặng, không được phép đưa ra lưu thông trên thị trường.

Riêng trường hợp các tổ chức, cá nhân nhập khẩu mỹ phẩm để trưng bày tại hội chợ, triển lãm và các trường hợp tạm nhập – tái xuất khác phải làm thủ tục xin cấp giấy phép tạm nhập- tái xuất của Bộ Công Thương theo quy định hiện hành.

Cục theo Quản lý Dược, việc nhập khẩu mỹ phẩm không nhằm mục đích thương mại như hàng quà biếu, hàng mẫu đã được quy định tại Khoản 2 Điều 35 Thông tư số 06/2011/TT- BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm.

Danh Nam – Hải Quan Hồ Chí Minh