Thế nào là sản phẩm công nghệ thông tin tân trang?

0
615

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có văn bản gởi Tổng cục Hải quan về việc xác định mặt hàng thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng theo Thông tư số 31/2015/TT-BTTTT.

Photograph collage, Information-and-telecommunications (blue) --- Image by © HIROYUKI OZAKI/amanaimages/Corbis

Ngày 29/10/2015, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 31/2015/TT-BTTTT hướng dẫn một số điều của Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin (CNTT) đã qua sử dụng.

Qua thời gian thực hiện Thông tư trên, đã phát sinh vướng mắc của Hải quan địa phương và kể cả doanh nghiệp trong việc xác định thế nào là mặt hàng sản phẩm CNTT tân trang?

Về vấn đề này, Bộ Thông tin và Truyền thông viện dẫn, tại khoản 2, điều 2 Thông tư 31/2015/TT-BTTTT có quy định: “Sản phẩm công nghệ thông tin tân trang là sản phẩm đã qua sử dụng được sửa chữa, thay thế linh kiện và các công đoạn khác để có chức năng, hình thức tương đương và có chế độ bảo hành như sản phẩm mới. Sản phẩm tân trang phải có nhãn hiệu bằng tiếng Việt ghi rõ sản phẩm tân trang, hoặc bằng tiếng Anh có ý nghĩa tương đương”. Do vậy, Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, những sản phẩm CNTT có nhãn hiệu là những từ như: refurbished, remanufactured, renew, recycled, reused, recertified,… có ý nghĩa tương đương tân trang được hiểu là các sản phẩm CNTT đã qua sử dụng thuộc Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu khi nhập khẩu.

Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đề nghị Tổng cục Hải quan hướng dẫn Hải quan địa phương căn cứ vào tính chất sản phẩm nêu trên để thực hiện công tác quản lý hoạt động xuất nhập khẩu đối với sản phẩm CNTT đã qua sử dụng nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện chính sách quản lý nhà nước.

Thiết nghĩ, các đơn vị Hải quan cửa khẩu cần thông báo rộng rãi và niêm yết công khai nội dung hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tại các địa điểm làm thủ tục hải quan để các doanh nghiệp biết và thực hiện.

Nguồn: haiquan.hochiminhcity.gov.vn