Ngành Hải quan đã xử lý và thu hồi 429,6 tỷ đồng nợ thuế

0
516

Tham luận tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Thuế XNK (Tổng cục Hải quan)- Lưu Mạnh Tưởng cho biết, đến  hết ngày 31/5/2017, toàn ngành Hải quan đã xử lý và thu hồi 429,6 tỷ đồng tiền nợ thuế.

Ngành Hải quan đã xử lý và thu hồi 429,6 tỷ đồng nợ thuế
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Bắc Ninh, Cục Hải quan Bắc Ninh. Ảnh: T.Trang.

Cụ thể, Cục trưởng Cục Thuế XNK cho biết, trong 6 tháng đầu năm công tác thu hồi nợ đọng đã được Tổng cục Hải quan đẩy mạnh như: Xây dựng kế hoạch chi tiết có giải pháp cụ thể đối với từng khoản nợ để thu hồi và xử lý nợ đạt và vượt chỉ tiêu giao tại quyết định 1084/QĐ-TCHQ ngày 31/3/2017; thực hiện công tác phân loại, quản lý nợ theo đúng hướng dẫn tại công văn 2150/TCHQ-TXNK ngày 31/3/2017 giao chỉ tiêu thu hồi cho các Cục Hải quan địa phương; chỉ đạo các đơn vị tăng cường thu hồi nợ đọng hạn chế phát sinh nợ mới.

Theo đó, thu hồi được số nợ có khả năng thu theo Quyết định số 1084/QĐ-TCHQ là 164,7 tỷ đồng bằng 12,6% chỉ tiêu giao và đã xử lý được 264,9 tỷ đồng nợ thuế ở các nhóm nợ khác.

Một số đơn vị làm tốt công tác thu hồi và xử lý nợ thuế như: Cục Hải quan TP. Hải Phòng 37,5 tỷ đồng, Cục Hải quan Lạng sơn 2,05 tỷ đồng, Cục Hải quan Đồng Nai 6,8 tỷ đồng…

Một số đơn vị làm tốt công tác thu hồi và xử lý nợ thuế đối với các khoản nợ phát sinh từ trước 1/1/2017, gồm các Cục Hải quan: Nghệ An (97,8%); Bình Phước (99%); Đà Nẵng (100%); Tây Ninh (100%); Đắk Lắk (100%); Gia Lai – Kon Tum (100%).

Tiếp tục tăng cường công tác thu hồi nợ đọng trong những tháng cuối năm, Cục trưởng Cục Thuế XNK cho biết, cơ quan Hải quan sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện thu hồi nợ đọng thuế theo quy định tại Điều 53,54,55 và 56 Luật Quản lý thuế. Đối với các khoản nợ thuộc đối tượng được xoá theo quy định tại Điều 136 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 và Thông tư số 179/2013/TT-BTC nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ trình các cấp.

Ngành Hải quan đã xử lý và thu hồi 429,6 tỷ đồng nợ thuế.
Thu Trang | baohaiquan..vn