Nghiên cứu, khảo sát về thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu của Hải quan Việt Nam

0
566

Trong khuôn khổ dự án EU-ASEAN Compass (Xây dựng năng lực Giám sát tiến trình hội nhập và Thống kê EU-ASEAN), đoàn hải quan, thống kê các nước Campuchia, Lào, Myanmar (CLM) đã có chuyến nghiên cứu, khảo sát về công tác thống kê hàng hóa XNK của Hải quan Việt Nam trong các ngày 17 – 18/10/2016. 
sIMG_2788

Tìm hiểu về hoạt động thống kê XNK hàng hóa tại Hải quan Việt Nam.

Thay mặt cho Hải quan Việt Nam, ông Phan Sinh – Phó cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan đã có chủ trì buổi làm việc với các chuyên gia các nước CLM. Tại buổi làm việc, đại diện Phòng Thống kê hải quan đã giới thiệu mô hình tổ chức của Hải quan Việt Nam thực hiện nhiệm vụ sản xuất và phổ biến số liệu thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu.

Phòng Thống kê hải quan đã giới thiệu với các chuyên gia nước bạn hệ thống cơ sở pháp lý về thu thập và sản xuất số liệu thống kê cũng như công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong thống kê hàng hóa XNK (bao gồm Tổng cục Thống kê và Ngân hàng Nhà nước).

Các vấn đề về phương pháp luận thống kê, phổ biến thông tin thống kê, những vấn đề chính mà Hải quan Việt Nam gặp phải khi triển khai các khuyến nghị của IMTS 2010… là những nội dung chuyên sâu được thảo luận trong chương trình nghiên cứu.

Các đại biểu tham gia cũng được tìm hiểu thêm về hệ thống thông quan VNACCS/VCIS và Hệ thống một cửa quốc gia mà Việt Nam đang triển khai.

Trong khuôn khổ chuyến nghiên cứu, khảo sát, đoàn chuyên gia đã đến tham quan Bảo tàng Hải quan Việt Nam, Trung tâm Quản lý vận hành hệ thống CNTT hải quan và tìm hiểu hoạt động thông quan hàng hóa tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội, Cục Hải quan TP. Hà Nội.

Một số hình ảnh hoạt động của đoàn nghiên cứu, khảo sát: 
sIMG_2902

Tham quan Bảo tàng Hải quan Việt Nam
sIMG_2891Dữ liệu thống kê hàng hóa XNK được trưng bày tại Bảo tàng Hải quan Việt Nam.

sIMG_2953

Tham quan Trung tâm quản lý vận hành hệ thống CNTT Hải quan tại trụ sở Hải quan Việt Nam. sIMG_3037

Tìm hiểu quy trình thông quan hàng hóa tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội, Cục Hải quan TP. Hà Nội.

nguồn : Hải Quan Việt Nam