Nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu với mặt hàng muối, trứng gia cầm

0
471

04trung_430Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ký ban hành Thông tư số 03/2017/TT-BCT ngày 03/03/2017 quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2017.
Cụ thể, lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2017 đối với mặt hàng trứng gà (mã HS 0407.21.00 và 0407.90.10), trứng vịt, ngan (mã HS 0407.29.10 và 0407.90.20) và loại khác (mã HS 0407.29.90 và 0407.90.90) là 50.051 tá.
Các loại trứng nêu trên là trứng thương phẩm không có phôi.
Đối với mặt hàng muối (mã HS 2501) là 102.000 tấn.
Việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối và trứng gia cầm được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.
Đối với mặt hàng muối, hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối được phân giao cho thương nhân trực tiếp sử dụng làm nguyên liệu sản xuất hóa chất và làm nguyên liệu sản xuất thuốc, sản phẩm y tế.
Đối với mặt hàng trứng gia cầm, hạn ngạch thuế quan nhập khẩu trứng gia cầm được phân giao cho thương nhân có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu.
Thời điểm phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối thực hiện theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để không ảnh hưởng đến việc tiêu thụ muối sản xuất trong nước.
Thông tư 03/2017/TT-BCT có hiệu lực từ 17/4/2017 đến hết 31/12/2017.

nguồn : Hải Quan Việt Nam