Nhập khẩu thiết bị bay không người lái phải được sự chấp thuận của Bộ Quốc phòng

0
552

Bộ Quốc phòng vừa có văn bản đề nghị Tổng cục Hải quan tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động nhập khẩu, tạm nhập tái xuất các loại tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ.

flycam-2017-02-19 14-29-16.063

Flycam nhập khẩu phải xin phép của Bộ Quốc phòng

Theo Bộ Quốc phòng, hiện nay tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ là những vật dụng đặc thù, có bước phát triển mới, được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, đang tạo ra các nguy cơ, thách thức đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, quốc phòng, an toàn bay và trật tự an toàn xã hội, do đó chúng cần được quản lý chặt chẽ.

Bộ Quốc phòng cũng cho biết, trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về quốc phòng, Bộ Quốc phòng đã phát hiện một số cơ quan, tổ chức, cá nhân (bao gồm cả người nước ngoài) nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, lén lút đưa tàu bay không người lái, các phương tiện bay siêu nhẹ qua các cửa khẩu khác nhau khi chưa có sự đồng ý của Bộ Quốc phòng, ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Qua đó, quan điểm của Bộ Quốc phòng thì tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ (bao gồm cả Flycam) là loại hàng hóa “đặc biệt” cần được quản lý theo danh mục hàng hóa có ảnh hưởng đến an ninh, quốc phòng.

Để giúp cho việc bảo đảm quốc phòng, an ninh, quản lỷ chặt chẽ vùng trời, quản lý các phương tiện bay, Bộ Quốc phòng đã đề nghị Bộ Tài chính, trực tiếp là Tống cục Hải quan tăng cường kiếm tra, giám sát và yêu cầu tố chức, cá nhân khi nhập khẩu, tạm nhập tái xuất các loại tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ ngoài việc chấp hành các quy định chung về xuất, nhập khấu hàng hóa, phải có văn bản chấp thuận của Bộ Quốc phòng mới đủ điều kiện cho nhập khẩu vào Việt Nam.

Theo ý kiến của Bộ Quốc phòng, Cục Giám sát quản lý về Hải quan đã đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố căn cứ nội dung công văn nêu trên của Bộ Quốc phòng và các văn bản hiện hành về quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu để tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động nhập khẩu, tạm nhập tái xuất các loại tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ theo đúng quy định.

Duy Nam – Hải Quan Hồ Chí Minh