Nhiều khu kinh tế cửa khẩu không được áp dụng chính sách thuế khu phi thuế quan

0
583

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại công văn 15120/BTC-CST của Bộ Tài chính ngày 25/10/2016 về chính sách thuế, phí, lệ phí và các khoản thu ngân sách nhà nước khác áp dụng đối với khu kinh tế cửa khẩu.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, các khu kinh tế sau không được áp dụng chính sách thuế đối với khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu kể từ ngày 01/9/2016: Khu kinh tế – thương mại đặc biệt Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị; Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh và các khu có tên gọi khác được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng không đảm bảo quy định về khu phi thuế quan theo Luật thuế xuất – nhập khẩu 2016 (Luật thuế XNK).

Các khu kinh tế nói trên được áp dụng chính sách tài chính đối với Khu kinh tế cửa khẩu theo quy định của pháp luật thuế hiện hành.

Áp dụng chính sách thuế như trên, theo Bộ Tài chính cho biết, căn cứ vào quy định tại Điều 3 Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Khoản 1 Điều 4 Luật thuế XNK số 107/2016/QH13, Khoản 2 Điều 56 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13.

Hàng hóa nhập khẩu phải chịu thuế nhập khẩu

Tại Công văn 15120/BTC-CST, Bộ Tài chính cũng hướng dẫn về chính sách thuế, phí, lệ phí, thu khác và chính sách bán hàng miễn thuế cho khách tham quan du lịch đối với khu thuộc khu kinh tế cửa khẩu không đảm bảo quy định về khu phi thuế quan.

Trong đó nêu rõ, hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào các khu (không đủ điều kiện áp dụng chính sách khu phi thuế quan) thuộc đối tượng chịu thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Luật thuế XNK.

Thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt cũng không được hưởng ưu đãi như với khu phi thuế quan mà áp dụng thuế GTGT và TTĐT đối với hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu theo quy định của Luật thuế GTGT, Luật thuế  TTĐT và các văn bản hướng dẫn Luật hiện hành.

Hàng hóa sản xuất và được tiêu thụ trong các khu nói trên được xác định là hàng hóa sản xuất và tiêu thụ nội địa, không thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại Điều 1 Luật thuế XNK (áp dụng cho hàng hóa XK, NK)

Khách tham quan du lịch tại khu thuộc khu kinh tế cửa khẩu không đảm bảo quy định về khu phi thuế quan cũng không được thực hiện chính sách miễn thuế.

Miễn thuế hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định

Tuy nhiên, hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư tại khu kinh tế cửa khẩu được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 11 Điều 16 Luật thuế XNK và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất của dự án đầu tư (trừ dự án đầu tư khai thác khoáng sản; dự án sản xuất sản phẩm có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên; dự án sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB) thuộc khu kinh tế cửa khẩu được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 05 năm, kể từ khi bắt đầu sản xuất theo quy định tại khoản 13 Điều 16 Luật thuế XNK và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đối với hàng hóa nhập khẩu trước ngày 01/9/2016 đã được miễn thuế nhập khẩu, không chịu thuế GTGT (nếu có) theo quy định, cơ quan hải quan kiểm tra chứng từ, sổ sách liên quan đến việc mua bán, nhập-xuất-tồn, kiểm kê thu thuế hàng hóa tồn kho từ ngày 01/9/2016 theo quy định.

Đối với hàng hóa đưa từ nội địa vào các khu này mà áp dụng thuế suất thuế GTGT là 0% (nếu có) trước ngày 01/9/2016 hiện còn tồn kho chưa bán ra thì khi bán ra thực hiện nộp thuế theo quy định hiện hành đối với hàng hóa kinh doanh, tiêu thụ trong nước.

Bộ Tài chính cũng hướng dẫn một số nội dung nhằm bảo đảm ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật thuế XNK và về những nội dung thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tại Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg không còn phù hợp với quy định của Luật thuế XNK.

nguồn : Hải Quan Việt Nam