Nhiều nhóm hàng xuất khẩu tăng mạnh

0
580

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tính đến hết 8 tháng năm 2016 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt 223,55 tỷ USD, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 113,21 tỷ USD, tăng 6,4%.

Điện thoại các loại và linh kiện: Xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện trong tháng 8-2016 đạt 2,91 tỷ USD, tăng  8,4% so với tháng trước. Tính đến hết tháng 8, trị giá xuất khẩu nhóm hàng này đạt 22,56 tỷ USD, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2015.

Các thị trường chính nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện từ Việt Nam trong 8 tháng/2016 là: thị trường EU: 7,1 tỷ USD, tăng 5,9% và chiếm 31% tổng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước; các Tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất: 2,89 tỷ USD, giảm 9%; Hoa Kỳ: 2,67 tỷ USD, tăng 50,6%… so với cùng kỳ năm trước.

Hàng dệt may: Xuất khẩu hàng dệt may trong tháng 8-2016 đạt 2,47 tỷ USD, tăng 6,7% so với tháng trước, qua đó nâng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 8 tháng/2016 lên 15,64 tỷ USD, tăng 5,5% (tương đương tăng 812 triệu USD) so với cùng kỳ năm 2015.

Trong đó: Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Hoa Kỳ đạt 7,64 tỷ USD, tăng 4,5%; sang EU đạt 2,38 tỷ USD, tăng 5,1%; sang Nhật Bản đạt 1,88 tỷ USD, tăng 6,4%; sang Hàn Quốc là 1,39 tỷ USD, tăng 15,7%…

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: Xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng đạt 1,73 tỷ USD, tăng 14% so với tháng trước, nâng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 8 tháng/2016 lên 11,14 tỷ USD, tăng 11,6% (tương đương tăng 1,16 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2015.

Các thị trường chính nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện từ Việt Nam trong 8 tháng/2016 là: thị trường EU: 2,33 tỷ USD, tăng 18,7%; Trung Quốc: 2,02 tỷ USD, tăng 17,4%; Hoa Kỳ: 1,89 tỷ USD, tăng 8,8%; Hồng Kông: 978 triệu USD, giảm 15,1%…so với cùng kỳ năm trước.

Giầy dép các loại: Kim ngạch xuất khẩu giầy dép các loại trong tháng 8-2016 đạt kim ngạch hơn 1,1 tỷ USD, giảm 5,1% so với tháng trước. Tính đến hết 8 tháng năm 2016 xuất khẩu giầy dép các loại đạt hơn 8,53 tỷ USD, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước.

Các thị trường nhập khẩu giầy dép các loại chủ yếu của Việt Nam trong 8 tháng năm 2016 như: Hoa Kỳ đạt kim ngạch gần 7,64 tỷ USD, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước; Nhật Bản đạt kim ngạch  hơn 1,88 tỷ USD, tăng 6,4%; Hàn Quốc đạt kim ngạch hơn 1,39 tỷ USD, tăng 15,7%; Trung Quốc đạt kim ngạch 518 triệu USD, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước; …

Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác: Đạt kim ngạch xuất khẩu 959 triệu USD trong tháng 8-2016, tăng 7% so với tháng trước. Tính từ đầu năm kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này đạt 6,32 tỷ USD, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm trước.

Các thị trường nhập khẩu máy móc thiết bị chủ yếu của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2016 chủ yếu như: Hoa Kỳ đạt 1,33 tỷ USD, tăng 31,5% so với cùng kỳ năm trước; Nhật Bản đạt  hơn 1 tỷ USD, tăng 7,9%; Trung Quốc đạt kim ngạch 673 triệu USD; tăng 52,5% so với cùng kỳ năm trước; …

Gỗ và sản phẩm gỗ: Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong tháng 8-2016 đạt kim ngạch 453 triệu USD, tăng 11,1% so với tháng trước. Đến hết 8 tháng/2016 xuất khẩu nhóm hàng này đạt gần 4,41 tỷ USD, tăng nhẹ 1,4% so với cùng kỳ năm trước.

Các thị trường xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ chủ yếu của Việt Nam trong 8 tháng 2016 như Hoa Kỳ đạt kim ngạch hơn 1,75 tỷ USD, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước; Nhật Bản đạt kim ngạch 644 triệu USD, giảm 3,1% so với cùng kỳ năm trước; Trung Quốc đạt kim ngạch 637 triệu USD, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước; …

Hàng thủy sản: Xuất khẩu hàng thủy sản tháng 8-2016 đạt 679 triệu USD, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính từ đầu năm đến hết tháng 8/2016 xuất khẩu nhóm hàng này đạt hơn 4,36 tỷ USD, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước.

Giám sát nhập khẩu xăng dầu. Ảnh: T.H

Hoa Kỳ là thị trường nhập khẩu hàng thủy sản lớn nhất của Việt Nam trong 8 tháng năm 2016 với kim ngạch đạt 906 triệu USD, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm trước; đứng thứ 2 là thị trường Nhật Bản với kim ngạch 650 triệu USD, tăng nhẹ 0,5%; tiếp theo là thị trường Hàn Quốc với kim ngạch 413 triệu USD, tăng mạnh 57,2% so với cùng kỳ năm trước.

Phương tiện vận tải và phụ tùng: Xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng 8-2016 đạt kim ngạch 508 triệu USD, tăng 10,9% so với tháng trước. Trong 8 tháng năm 2016 xuất khẩu phương tiện vận tải và phụ tùng đạt hơn 3,85 tỷ USD, tăng nhẹ 0,3% so với cùng kỳ năm trước.

Các thị trường nhập khẩu phương tiện vận tải và phụ tùng từ Việt Nam trong 8 tháng/2016 chủ yếu gồm: Nhật Bản đạt kim ngạch hơn 1,07 tỷ USD, giảm 4,6% so với cùng kỳ năm trươc; Hoa Kỳ đạt kim ngạch 426 triệu USD, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm trước; Thái Lan đạt kim ngạch 121 triệu USD, tăng 1,49%; …

Các thị trường chính nhập khẩu gạo của Việt Nam trong 8 tháng/2016 là Trung Quốc nhập khẩu 1,18 triệu tấn, giảm 21,4%; Ghana: 343 nghìn tấn, tăng 36,9%; In-đô-nê-xi-a: 359 nghìn tấn, tăng mạnh (8 tháng/2015 chỉ nhập 15 nghìn tấn); Cuba: 294 nghìn tấn, tăng 2,4%…

T.H