Niêm phong giấy hải quan phải được sử dụng đúng mục đích

0
1291

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản gởi các đơn vị dự toán thuộc và trực thuộc về việc chấn chỉnh công tác sử dụng niêm phong giấy Hải quan.

niem-phong-hq-2016-11-03Tổng cục Hải quan cho biết, qua kiểm tra tình hình sử dụng niêm phong hải quan, nhận thấy hiện nay một số đơn vị đang dùng niêm phong giấy hải quan vào các công tác nội vụ như: dán niêm phong cửa ra vào phòng làm việc, kho, két sắt, thùng hàng, tài sản…

Theo TCHQ, việc sử dụng niêm phong giấy hải quan như nêu trên không đúng với quy định tại Điều 1 Quyết định số 2811/QĐ-TCHQ ngày 29/12/2006 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành mẫu seal, niêm phong Hải quan quy định: “Ban hành mẫu seal, niêm phong giấy hải quan bao gồm: seal nhựa đốt trúc, seal dây cáp thép và niêm phong giấy hải quan làm phương tiện giám sát hải quan đối với hàng hóa, hành lý, phương tiện vận tải, hồ sơ hải quan trong quá trình làm thủ tục hải quan”.

Theo đó, niêm phong giấy hải quan chỉ dùng trong quá trình làm thủ tục hải quan.

Để sử dụng niêm phong giấy hải quan đúng mục đích, Tổng cục Hải quan đã đề nghị các đơn vị thực hiện đúng theo quy định tại Quyết định số 2811/QĐ-TCHQ như nêu trên.

Hà Danh