Nỗ lực thu NSNN trong những tháng cuối năm

0
567

Cục Hải quan TP.HCM đang triển khai nhiều giải pháp tích cực trong công tác thu ngân sách Nhà nước (NSNN) từ cấp Cục đến các chi cục nhằm bảo đảm mục tiêu hoàn thành chỉ tiêu thu NSNN cũng như tổ chức thu đúng, thu đủ, thu kịp thời trong 3 tháng cuối năm 2016.

Theo ông Nguyễn Quốc Toản, Phó trưởng Phòng Thuế XNK- Cục Hải quan TP.HCM, thu NSNN 9 tháng năm 2016 của đơn vị được 74.000 tỷ đồng, đạt 71,2% dự toán, tăng 10,44% so với cùng kỳ năm 2015 (đạt 67.000 tỷ đồng).

Theo phân tích của Cục Hải quan TP.HCM, để đạt và vượt chỉ tiêu 102.500 tỷ đồng, trong 3 tháng cuối năm 2016, đơn vị phấn đấu thu đạt 28.500 tỷ đồng, trung bình mỗi tháng phải đạt 9.500 tỷ đồng.

Tăng thu NSNN qua nghiệp vụ giá tính thuế và kiểm tra sau thông quan 9 tháng năm 2016 đạt 485 tỷ đồng, bằng 51,05% kế hoạch, tăng 56,9% so với cùng kỳ năm 2015. Trong 3 tháng cuối năm 2016, toàn Cục phấn đấu đạt 465 tỷ đồng, trung bình mỗi tháng phải đạt 155 tỷ đồng.

Để giảm bớt áp lực cho các chi cục hải quan, Cục Hải quan TP.HCM vừa giao nhiệm vụ cho Phòng Thuế XNK có trách nhiệm tổ chức thực hiện hiệu quả công tác thu ngân sách.

Theo đó, từ ngày 1-10-2016 đến ngày 31-12-2016, ngoài việc tổ chức kiểm tra tham vấn (hoặc kiểm tra sau thông quan) các mặt hàng mới phát sinh trên thị trường, Phòng Thuế XNK thực hiện kiểm tra, xác định trị giá tính thuế 2 nhóm hàng, gồm nhóm xe ôtô, xe máy các loại và nhóm rượu mạnh, rượu vang và bia các loại.

Lãnh đạo Phòng Thuế XNK chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Cục Hải quan TP.HCM về việc tham mưu xác định trị giá tính thuế đúng quy định và hướng dẫn của Tổng cục Hải quan.

1-2016-04-11 09-05-51.246Công chức Cục Hải quan TP.HCM giám sát xăng dầu NK. Ảnh: T.H

Tiếp tục tổ chức phân công, chỉ đạo công chức thực hiện có trách nhiệm và nghiêm túc nhiệm vụ do Lãnh đạo Cục Hải quan TP.HCM đã giao; phối hợp chặt chẽ với các chi cục hải quan để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Riêng Phòng Thuế XNK giao các chỉ tiêu cụ thể để công chức phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ. Theo đó, từ 1-10-2016 đến 31-12-2016, phấn đấu tăng thu cho NSNN từ nghiệp vụ tham vấn và KTSTQ 60 tỷ đồng. Năm 2016 phấn đấu tăng thu cho NSNN khoảng 160 tỷ đồng. Hồ sơ tham vấn phấn đấu hoàn thành trong 20 ngày (thay vì 30 ngày); Hồ sơ kiểm tra sau thông quan tại trụ sở hải quan, phấn đấu hoàn thành trong 40 ngày (thay vì 60 ngày). Quyết tâm nâng dần mức giá tính thuế gần sát với trị giá giao dịch thực tế tại từng thời điểm và mức giá tham chiếu do Tổng cục Hải quan ban hành.

Các chi cục hải quan có trách nhiệm chỉ đạo công chức đội thủ tục phải thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra để xác định dấu hiệu nghi vấn đối với các lô hàng có giá khai báo thấp hơn mức giá tham chiếu và danh mục rủi ro do Tổng cục Hải quan ban hành; Các lô hàng có giá khai báo thấp hơn giá hàng giống hệt, tương tự không có dấu hiệu nghi vấn; Các lô hàng mới phát sinh trên thị trường Việt Nam, chưa có cơ sở dữ liệu giá để so sánh;

Công chức có trách nhiệm cập nhật ngay (đánh dấu đỏ) trong ngày hoặc chậm nhất là ngày liền kề; trong thời hạn 3 ngày (ngày làm việc) kể từ ngày giải phóng hàng hoặc thông quan hàng hóa phải chuyển hồ sơ đến bộ phận tham vấn (hoặc Kiểm tra sau thông quan) tại chi cục hoặc Cục Hải quan TP.HCM (Phòng Thuế XNK) để kiểm tra, xác định trị giá tính thuế.

Trong khoảng thời gian từ ngày 1-10-2016 đến ngày 31-12-2016, lãnh đạo các chi cục hải quan có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc bộ phận tham vấn (hoặc kiểm tra sau thông quan 60 ngày) tại chi cục khẩn trương rà soát hồ sơ nghi vấn để tổ chức kiểm tra ngay (tham vấn hoặc kiểm tra sau thông quan) để ban hành quyết định ấn định thuế, yêu cầu người khai hải quan nộp thuế bổ sung vào NSNN. Đến ngày 31-12-2016, đảm bảo lượng hồ sơ nghi vấn giá tính thuế (chưa kiểm tra) chỉ còn 50% so với thời điểm hiện nay.

T.H