Phát động phong thi đua hoàn thành nhiệm vụ 2016

0
577

Cục Hải quan TP.HCM vừa phát động phong trào thi đua nước rút cuối năm 2016 nhằm hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2016.

Theo đó, toàn Cục sẽ tập trung cao độ mọi nguồn lực, toàn thể CBCC trong đơn vị quán triệt tinh thần khẩu hiệu thi đua “Tăng cường hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, tích cực phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách năm 2016 là 102.500 tỷ đồng”.

2_31417Theo đó, các chi cục đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu được phân bổ mới theo Kế hoạch; xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng CBCC, cụ thể hóa các chỉ tiêu công việc; Phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại, không để xảy ra hiện tượng dung túng, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại; xử lý nghiêm CBCC làm trái các quy định của pháp luật.

Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu trên, Cục Hải quan đưa ra giải pháp: thường xuyên gặp gỡ các doanh nghiệp để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nhằm nuôi dưỡng nguồn thu; triển khai hiệu quả các giải pháp thu hồi nợ đọng, xử lý hiệu quả các trường hợp nợ xấu còn tồn đọng…

Cục Hải quan TP.HCM phấn đấu đến ngày 31-12-2016 sẽ đạt cùng lúc 3 mục tiêu lớn: Hoàn thành chỉ tiêu thu NSNN năm 2016 là 102.500 tỷ đồng, hoàn thành chỉ tiêu thu hồi nợ và xử lý nợ thuế 316,555 tỷ đồng và hoàn thành chỉ tiêu tăng thu NSNN qua hoạt động KTSTQ 950 tỷ đồng./.

                                                                                                                             T.H