Phê duyệt Danh mục Biểu thuế hài hòa ASEAN phiên bản 2017

0
539

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết phê duyệt Danh mục Biểu thuế hài hòa ASEAN phiên bản 2017 (Danh mục AHTN 2017) và kế hoạch triển khai Danh mục AHTN 2017.

Chính phủ giao Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Ngoại giao thực hiện thủ tục đối ngoại theo quy định.Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai Danh mục AHTN 2017 nêu trên.

Được biết, theo quy trình của ASEAN, Danh mục AHTN 2017 sẽ được Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan các nước ASEAN thông qua, việc thông qua Danh mục AHTN sẽ được báo cáo lên hội đồng AFTA. Sau khi hội đồng AFTA ghi nhận việc các Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan các nước ASEAN thông qua, các nước ASEAN sẽ tiến hành thủ tục phê duyệt/phê chuẩn trong nước và gửi thông báo cho Ban thư ký ASEAN. Khi đủ 10 nước thông báo thì Danh mục AHTN 2017 có hiệu lực và các nước sẽ tổ chức triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, ASEAN khuyến nghị các nước thực hiện HS 2017 là ngày 1-1-2017, tuy nhiên các nước có thể linh hoạt về thời gian áp dụng, căn cứ vào điều kiện thực tế của mỗi nước.

Đến nay, Danh mục AHTN 2017 đã trải qua 9 phiên đàm phán, kéo dài 2 năm từ năm 2013 đến năm 2015. Trong suốt quá trình đàm phán Bộ Tài chính đã gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành, Hiệp hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cũng như làm việc trực tiếp với các bộ, ngành về từng dòng hàng theo tiến độ của từng phiên họp.

Danh mục AHTN 2017 được Việt Nam và các nước ASEAN xây dựng với mục tiêu thống nhất Danh mục và Biểu thuế giữa các nước ASEAN, đồng bộ hóa các chú giải, mã số, mô tả hàng hóa nhằm thúc đẩy tự do luân chuyển hàng hóa trong khu vực, thúc đẩy hội nhập kinh tế trong khu vực và đặc biệt góp phần vào quá trình hình thành khu vực thương mại tự do ASEAN (AFTA) và Cộng đồng kinh tế ASEAN.

L.T – Hải Quan Hồ Chí Minh