Phiên họp thứ hai Nhóm làm việc của ASEAN về thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu

0
563

Từ ngày 13-14/10/2016, tại Hà Nội đã diễn ra phiên họp thứ 2 của nhóm làm việc ASEAN về thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu do Tổng cục Hải quan, Ban thư ký ASEAN và đại diện cơ quan thống kê Lào đồng chủ trì. 

IMG_0369 Phó Tổng cục trưởng Hải quan Việt Nam Nguyễn Công Bình phát biểu tại phiên họp.

Đại biểu tham dự phiên họp đến từ các nước thành viên ASEANS, đại diện của Bộ phận Thống kê Ban Thư ký ASEAN (ASEANStats) và chuyên gia thống kê của Dự án COMPASS. Về phía Việt Nam có Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Công Bình, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Phạm Quang Vinh, Phó cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan Phan Sinh và các chuyên gia từ phòng Thống kê hải quan.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Phó Tổng cục trưởng Hải quan Việt Nam Nguyễn Công Bình Tiếp cho biết Hải quan Việt Nam rất vui mừng và vinh dự được đăng cai tổ chức Hội nghị lần thứ 2 của Nhóm làm việc thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu ASEAN (WGIMTS) lần đầu tiên tại Hà Nội. Phó Tổng cục trưởng khẳng định, trong bối cảnh hội nhập quốc tế và khu vực, với việc hình thành Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC), việc hợp tác để Hệ thống thống kê của AEC được cải thiện hơn ngày càng trở nên quan trọng.

Thay mặt cho Hải quan Việt Nam, Phó Tổng cục trưởng cam kết sẽ nỗ lực và đóng vai trò tích cực trong các hoạt động của khu vực. Sau Hội nghị này, Hải quan Việt Nam sẽ tiếp đón và làm việc với đoàn khảo sát của các nước Campuchia, Lào, Myanmar – CLM trong Sáng kiến “ASEAN Help ASEAN”. Chuyến khảo sát này nhằm chia sẻ với các nước CLM kinh nghiệm của Hải quan Việt Nam trong việc xây dựng dữ liệu thống kê hàng hóa XNK – IMTS.

Trong hai ngày hội nghị, các đại biểu sẽ thảo luận các biện pháp và kế hoạch để phát triển và nâng cao hơn nữa chất lượng thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu, trong đó có các vấn đề như tình trạng truyền dữ liệu và cải thiện chất lượng dữ liệu, cập nhật và cải thiện IMTS.

Các đại biểu cũng sẽ trao đổi về các quy tắc của Cộng đồng Thống kê ASEAN về quy trình thống kê và sản phẩm thống kê đầu ra cũng như công tác triển khai thực hiện; thảo luận về kế hoạch khu vực và quốc gia về đánh giá chất lượng dữ liệu thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu.

Trong chương trình, hội thảo bàn về kế hoạch công việc ASEAN trong năm 2017 về thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu. Tiến trình hài hòa số liệu thống kê hàng hóa XNK giữa các nước ASEAN, chất lượng dữ liệu cấp khu vực và quốc gia… cũng là  các vấn đề được đưa ra thảo luận tại hội thảo lần thứ hai này.

IMG_0417
 Các đại biểu tham dự phiên họp lần hai nhóm làm việc ASEAN về thống kê hàng hóa XNK tổ chức tại Hà Nội.
nguồn : www.customs.gov.vn