Phó Tổng cục trưởng Hoàng Việt Cường chủ trị Hội nghị công tác giá

0
646

Ngày 21/4, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Hoàng Việt Cường chủ trì hội nghị công tác giá năm 2017 của Cục Hải quan TP.HCM. Tham dự có đại diện một số vụ, cục thuộc Tổng cục Hải quan, các cán bộ chủ chốt, cán bộ phụ trách công tác giá giá của Cục Hải quan TP.HCM.

Hội nghị công tácTheo đánh giá của Cục Hải quan TP.HCM, mặc dù công tác giá tại Cục Hải quan TP.HCM đã thực hiện kiểm tra và tăng thu cho ngân sách nhà nước hàng trăm tỷ đồng tiền thuế mỗi năm, tuy nhiên trên thực tế vẫn còn những tồn tại cần phải khắc phục để chống thất thu ngân sách nhà nước.

Theo phân tích của Phòng Thuế XNK- Cục Hải quan TP.HCM, tại 8 bước nghiệp vụ trong công tác giá tính tính thuế còn những mặt tồn tại, như: Khâu tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế hàng hóa; Kiểm tra trị giá tính thuế; Xác định trị giá hàng phi mậu dịch, tham vấn và kiểm tra sau thông quan về giá; Công tác rà soát, kiểm tra thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Hải quan trên hệ thống của các chi cục; khâu báo cáo số liệu về giá, đề xuất sửa đổi bổ sung mức giá, tham chiếu tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu rủi ro về trị giá; Cập nhật quyết định ấn định thuế trên chương trình kế toán thuế tập trung và theo dõi thu nộp thuế, phạt chậm nộp; khâu xử lý vi phạm trong lĩnh vực trị hải quan và khâu giải quyết khiếu nại về giá.

Tại các bước nghiệp vụ này đã được Cục Hải quan TP.HCM chỉ rõ những tồn tại, nguyên nhân và nêu biện pháp khắc phục cụ thể.

Chẳng hạn, tại bước tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế hàng hóa công chức tại bước tiếp nhận, kiểm tra chi tiết hồ sơ, công chức kiểm tra thực tế hàng hóa đã chấp nhận khai báo hải quan, xác định chưa đầy đủ thông tin, chưa chi tiết các yếu tố liên quan có ảnh hưởng hưởng đến trị giá hải quan dẫn đến việc không có đủ cơ sở để kiểm tra trị giá hải quan, gây khó khăn cho bước tham vấn, kiểm tra sau thông quan.

Nguyên nhân chủ quan, công chức hải quan chưa làm hết trách nhiệm, chưa làm đúng quy định; doanh nghiệp cố tình khai báo không đầy đủ thông tin, chi tiết tên hàng khiến cơ quan Hải quan khó khăn khi xác định giá. Nguyên nhân khách quan được xác định là khối lượng công việc nhiều; áp lực thông quan hàng hóa nhanh cho doanh nghiệp…

Bên cạnh đó, từ việc thực hiện thực tế tại cửa khẩu, đại diện một số chi cục hải quan đã nêu các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, cũng như kiến nghị các giải pháp khắc phục cụ thể trong thời gian tới.

Tại hội nghị, đại diện các chi cục cũng nêu áp lực đối với công chức làm công tác giá. Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Trần Ngọc Anh phân tích, áp lực về thời hạn tham vấn và kiểm tra sau thông quan trong thời hạn 30 ngày đối với tham vấn giá và 60 ngày đối với kiểm tra sau thông quan. Theo đó, công chức hải quan vừa phải thu thập thông tin liên quan đến giá hàng hóa, vừa phải đấu tranh với doanh nghiệp để bác bỏ trị giá khai báo, sau khi kết thúc phải nhập dữ liệu vào hệ thống… Trong khi đó, thông tin tham chiếu về giá quốc tế và giá bán trong nước còn nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, nhiều trường hợp DN phải tham vấn, kiểm tra sau thông quan cố tình chậm trễ, kéo dài thời gian không đến làm việc với cơ quan Hải quan…

Sau khi phân tích các bất cập trong công tác giá, Cục Hải quan TP.HCM đã kiến nghị Tổng cục Hải quan nhiều nhóm vấn đề liên quan đến chính sách, danh mục hàng hóa, quy trình… Đồng thời đưa ra hàng loạt các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giá tại Cục Hải quan TP.HCM trong thời gian tới.

Chủ trì  hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Hoàng Việt Cường cho biết, giá tính thuế là bộ phận cấu thành trong yếu tố thu ngân sách nhà nước, nếu làm tốt công tác giá sẽ chống được thất thu ngân sách về trị giá tính thuế. Trong thời gian quan, bên cạnh DN chấp hành tốt pháp luật, khai báo đúng giá tính thuế, có không ít DN gian lận trị giá tính thuế, thực trạng này đã được các cấp lãnh đạo yêu cầu ngăn chặn kịp thời gian lận về trị giá.

Phó Tổng cục trưởng Hoàng Việt Cường nhấn mạnh, tất cả những tồn tại, bất cập này đã được Phòng Thuế XNK chỉ rõ nguyên nhân đâu là chủ quan khách quan và đề xuất các giải pháp khắc phục, cũng như các kiến nghị cụ thể. Trong giải pháp, cần xác định giải pháp là đột phá, là căn cơ phải làm ngay để khắc phục tồn tại.

Qua đánh giá thực trạng về công tác giá tính thuế cho thấy tất cả các khâu, quá trình phối hợp, cơ chế chính sách về công tác giá đều có tồn tại, nhưng tồn tại chủ yếu ở khâu tổ chức thực hiện.

Ngoài các giải pháp Phòng Thuế XNK đưa ra tại hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Hoàng Việt Cường chỉ đạo, trước hết phòng Thuế XNK tham mưu cho lãnh Cục xây dựng văn bản chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện ngay các giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại nêu trong báo cáo, trong hội nghị; Các chi cục hải quan phải tổ chức quán triệt cho CBCC  để thấy rõ những tồn tại, nguyên nhân, thực hiện các giải pháp khắc phục ngay; Tập huấn lại các quy định về công tác giá cho toàn bộ công chức làm công tác giá; Các chi cục tổ chức kiểm điểm trách nhiệm và khắc phục ngay kết luận của các đoàn thanh tra, kiểm tra về công tác giá…;

– Hải Quan Hồ Chí Minh