Phó Tổng cục trưởng Hoàng Việt Cường chủ trì hội nghị đánh giá kết quả máy soi

0
665

Phó Tổng cục trưởng Hoàng Việt Cường chủ trì hội nghị đánh giá kết quả máy soiNgày 16/5, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Hoàng Việt Cường chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả triển khai công tác soi chiếu và một số vấn đề áp dụng quản lý rủi ro (QLRR) trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại tại Cục Hải quan TP.HCM

Theo báo cáo của Cục Hải quan TP.HCM, hiện đơn vị đang quản lý và sử dụng 5 máy soi container ở 3 chi cục hải quan cảng biển và 2 máy soi hàng hóa được bố trí tại kho hàng do Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất quản lý.

Thống kê cho thấy, số lượng container hàng hóa XNK làm thủ tục tại 3 chi cục hải quan cảng biển được trang bị máy soi trung bình khoảng 11.000 container/ngày, trong đó thông qua Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 khoảng 10.000 container.

Sau gần 2 năm đưa vào triền khai Quyết định 2760/QĐ-TCHQ ngày 22/9/2015 của Tổng cục Hải quan quy định về kiểm tra hàng hóa XNK bằng máy soi, số lượng container soi chiếu qua máy soi tăng gần gấp đôi. Năm 2015, các chi cục đã thực hiện soi chiếu trên 21. 600 container, năm 2016 con số này tăng lên gần 40.000 container.

Theo Lãnh đạo Phòng QLRR- Cục Hải quan TP.HCM, phân tích dữ liệu nhận thấy công tác phân luồng tời khai thông quan áp dụng QLRR ngày càng chặt chẽ hơn, tỷ lệ kiểm tra thực tế hàng hóa giảm đáng kể từ 14,8% năm 2014 xuống còn 5,91% năm 2016; tỷ lệ phát hiện vi phạm qua qua máy soi tăng từ 0,23% lên 1,16%.

Đặc biệt, công tác soi chiếu trước và sau thông quan đối với hàng hóa XNK đã đạt được một số kết quả nhất định, bước đầu đạt được các mục tiêu đặt ra, như: góp phần đẩy nhanh tiến độ thông quan hàng hóa; tăng cường công tác kiểm tra đối với hàng hóa, DN nhưng lại không làm tăng tỷ lệ phân luồng, giảm bớt tỷ lệ kiểm tra luồng Đỏ; tạo điều kiện đánh giá mức độ tuân thủ củaa DN, đánh giá hiệu quả của các tiêu chí phân tích do phòng QLRR thiết lập; hỗ trợ tích cực cho công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại, góp phần mang lại hiệu quả răn đe, khuyến khích nâng cao tính tuân thủ pháp luật của DN.

Tuy nhiên, kết quả phát hiện qua công tác soi chiếu còn hạn chế, tỷ lệ phát hiện so với số lượng container soi chiếu còn  thấp. Năm 2016, phát hiện 30 container vi phạm; trong 4 tháng đầu năm 2017, phát hiện 10 vụ vi phạm qua công tác soi chiếu.

Tại hội nghị, lãnh đạo các đơn vị hải quan cửa khẩu được trang bị máy soi đã phân tích những thuận lợi và khó khăn trong việc triển khai soi chiếu hàng hóa XNK bằng máy soi container. Đồng thời kiến nghị, đề xuất một số nội dung liên quan đến công tác chọn tiêu chí phân luồng máy soi; hệ thống công nghệ thông tin; công tác đào tạo, luân chuyển cán bộ làm máy soi…

Đại diện một số đơn vị vụ, cục thuộc Tổng cục Hải quan tham dự hội nghị đã giải đáp một số vướng mắc nêu tại hội nghị của Cục Hải quan TP.HCM, đồng thời ghi nhận những kiến nghị của đơn vị xung quanh việc tập trung phát triển hiệu quả máy soi container hàng hóa.

Chủ trì hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Hoàng Việt Cường cho biết, ngành Hải quan luôn quan tâm đến công tác hiện đại hóa, cải cách thủ tục, đặc biệt trong 3 năm gần đây, thực hiện Nghị quyết 19 và Nghị quyết 35 của Chính phủ, ngành Hải quan đã tăng cường đầu tư trang thiết bị, máy móc, triển khai nhiều giải pháp thực hiện quyết liệt, nhằm giảm thời gian thông quan,  tạo thuận lợi cho DN, đồng thời đảm bảo công tác kiểm tra, kiểm soát hải quan.

Một trong những công cụ để thực hiện là máy soi hàng hóa. Nếu so sánh với năm 2014, trong toàn ngành Hải quan nói chung và Cục Hải quan TP.HCM nói riêng đã có sự chuyển biến rất đáng kể trong công tác thực hiện soi chiếu hàng hóa qua máy soi. Chẳng hạn như kết quả thực hiện Kế hoạch 85 đã phát hiện hàng trăm container hàng vi phạm; phát hiện nhiều vụ vi phạm quy mô lớn: ngà voi, lá khat, súng đạn NK…. Góp phần chung vào kết quả chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Tuy nhiên, tổ chức thực hiện một số khâu chưa có trọng tâm, trọng điểm: Lựa chọn tiêu chí; trình độ cán bộ; cơ chế phối hợp; quy trình thủ tục chưa cụ thể hóa, chưa chi tiết hóa… dẫn đến hiệu quả chưa cao.

Chính vì thế, Cục Hải quan TP.HCM tổ chức hội nghị chuyên đề nâng cao hiệu quả máy soi trong kiểm tra, kiểm soát của cơ quan Hải quan. Mục tiêu hướng đến là thực hiện các nghị quyết, cải cách thủ tục hành chính, giảm tời gian thông quan, nâng cao sức cạnh tranh cho cho DN.

Để công tác kiểm tra qua máy soi đạt hiệu quả cao với các tiêu chí giảm thời gian thông quan, hỗ trợ nâng cao công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại, Phó Tổng Cục trưởng Hoàng Việt Cường chỉ đạo các đơn vị tham mưu thuộc Tổng cục Hải quan phải cụ thể hóa các quy định về tỷ lệ kiểm tra rủi ro đối với hành lý xách tay, cụ thể hóa về soi trước, trong, sau sau thông quan và soi hàng tồn…

Trong xây dựng quy trình, Cục Giám sát Quản lý  về hải quan cần chi tiết cụ thể phương pháp, cách thức thực hiện, để công chức thừa hành thực hiện cho thuận lợi.

Chọn tiêu chí để soi chiếu là vấn đề quan trọng nhất để quyết định hiệu quả của soi chiếu. Hiện nay có 3 cấp, nhưng cấp bộ tiêu chí cấp Tổng cục Hải quan là quan trọng nhất.  Tiếp theo là con người cũng  là yếu tố quyết định, cần chuẩn hóa đội ngũ CBCC làm công tác QLRR và công tác máy soi. Quan tâm đến công tác đào tạo. Cục Hải quan TP.HCM sẽ thực hiện mỗi quý 1 lớp đào tạo bắt đầu từ quý II/2017. Sau hội nghị có văn bản đưa ra các nội dung cần chấn chỉnh tại các chi cục để khắc phục những tồn tại; rà soát lại quy chế phối hợp hiện nay… để thực hiện một cách hiệu quả nhất.

Hải Quan Hồ Chí Minh