Quy định rõ thẩm quyền ban hành chính sách miễn thuế vượt định lượng

0
488

Về quy định thẩm quyền ban hành chính sách miễn thuế nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô thuộc cơ quan nào, các doanh nghiệp cùng công ty Khánh Hà tìm hiểu quy định này.

Bộ Tài chính sẽ thống nhất với Bộ Ngoại giao báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép đối tượng là các cơ quan được tạm NK miễn thuế xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy vượt định lượng quy định.

Công chức chi cục Hải quan cảng Cái Lân (Quảng Ninh) kiểm tra ô tô NK theo quy định.
Công chức chi cục Hải quan cảng Cái Lân (Quảng Ninh) kiểm tra ô tô NK theo quy định.

Những quy định của Chính phủ trong nghị định 134/2016/NĐ-CP

Đây là nội dung tại dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định, sẽ được Bộ Tài chính trình Chính phủ xin ý kiến để bảo đảm về thẩm quyền ban hành chính sách miễn thuế vượt định lượng và thủ tục hành chính cũng như đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện.
Theo phân tích của Bộ Tài chính, tại Điều 5 Nghị định 134 quy định về miễn thuế đối với hàng hoá của tổ chức, cá nhân nước ngoài được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ. Nội dung về chính sách miễn thuế NK đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của các đối tượng được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ tại Điều 5 Nghị định 134 là nội dung được đưa từ Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm nhập, tái xuất, tiêu huỷ, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của các đối tượng được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ lên nghị định. Theo đó, tại khoản 2 Điều 38 Nghị định 134 đã bãi bỏ quy định về miễn thuế XK, thuế NK tại Quyết định 53/2013/QĐ-TTg.
Tuy nhiên, do nội dung tổng hợp từ Quyết định 53/2013/QĐ-TTg lên Nghị định 134 chưa được đầy đủ nên tại Nghị định 134 không có quy định: Khi có nhu cầu hợp lý, đối tượng được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ (cơ quan) được Bộ Ngoại giao xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép tạm NK miễn thuế xe ô tô, xe gắn máy vượt định mức quy định như nội dung quy định tại khoản 2 Điều 3 Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg do vậy trong thực tế đã gặp vướng mắc và không có cơ sở pháp lý để xử lý.
Ngoài ra, trong thời gian qua có phát sinh việc tổ chức, cá nhân được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao đề nghị được đưa xe về bảo quản để tránh chi phí lưu kho bãi trong thời gian chờ được cấp giấy tạm NK, xe mới đã được đưa về cảng nhưng xe mới đang trong quá trình thanh lý nên chưa được Thủ tướng chính phủ cho phép tạm NK vượt tiêu chuẩn định mức. Đây là thực tế phát sinh và trên cơ sở đề nghị của Bộ Ngoại giao, cơ quan hải quan đã giải quyết cho xe đưa về bảo quản tại trụ sở cơ quan đại diện ngoại giao. Vì vậy, Bộ Tài chính trình Chính phủ xem xét sửa đổi Điều 5 tại dự thảo nghị định để bảo đảm về thẩm quyền ban hành chính sách miễn thuế vượt định lượng và thủ tục hành chính cũng như đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện.
Bên cạnh đó, đối tượng quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều này được NK miễn thuế vượt định lượng đối với mặt hàng rượu, bia, thuốc lá quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này để phục vụ hoạt động ngoại giao. Định lượng rượu, bia, thuốc lá NK vượt định lượng được miễn thuế do Bộ Ngoại giao xác nhận theo Mẫu số 02 a Phụ lục VII ban hành kèm Nghị định này.
Bộ Tài chính thống nhất với Bộ Ngoại giao báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép đối tượng là các cơ quan quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều này được tạm NK miễn thuế xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy vượt định lượng quy định tại Phụ lục I Nghị định này khi có nhu cầu hợp lý.
Tại dự thảo Nghị định cũng quy định, ngoài các mặt hàng quy định tại Phụ lục I, Phụ lục II, Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này, đối tượng quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều này được NK miễn thuế các hàng hóa cần thiết khác để phục vụ cho nhu cầu công tác trên cơ sở nguyên tắc có đi có lại hoặc thông lệ quốc tế. Chủng loại và định lượng hàng hóa NK miễn thuế do Bộ Ngoại giao xác nhận theo Mẫu số 02b Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định này.

Tổ chức thực hiện những quy định của Chính phủ.

Việc tạm NK xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy để thay thế cho xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy đã tạm NK theo tiêu chuẩn định lượng của đối tượng là cơ quan quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều này chỉ được thực hiện sau khi đã hoàn thành thủ tục tái XK hoặc tiêu hủy hoặc chuyển nhượng. Việc tạm NK xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy của người kế nhiệm chỉ được thực hiện khi người tiền nhiệm đã hoàn thành thủ tục tái xuất hoặc tiêu hủy hoặc chuyển nhượng xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy theo quy định.

Cá nhân quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều này chỉ được tạm NK miễn thuế xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy để thay thế cho xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy đã tạm NK theo tiêu chuẩn định lượng sau khi đã hoàn thành thủ tục tái XK hoặc tiêu hủy đối với xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy đã tạm NK và còn thời gian công tác tại Việt Nam tối thiểu từ 12 tháng trở lên đối với cá nhân quy định tại điểm a khoản 1 Điều này và từ 9 tháng trở lên đối với cá nhân quy định tại điểm b khoản 1 Điều này. Thời gian công tác tại Việt Nam ghi trên chứng minh thư do Bộ Ngoại giao cấp.

Chúng tôi chia sẽ với quý khách hàng những thông tin mới nhất, công ty vận tải Khánh Hà Logistics sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu cũng như các thắc mắc của quý khách hàng mọi lúc mọi nơi, Quý Khách hàng có thể liên lạc với chúng tôi để được giải đáp và tư vấn kịp thời, tự tin về chất lượng dịch vụ vận chuyển hàng hóa đi khắp nơi của mình. Chúng tôi cam kết sẽ làm hài lòng quý khách hàng dù là khó tính nhất.

Xin chân thành cảm ơn và hi vọng được hợp tác.

Nguồn sưu tầm và tổng hợp