Quy định rõ trách nhiệm của các tổ chức giám định

0
518

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức giám định thực hiện theo đúng quy định của Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN về kết luận của chứng thư giám định đối với các lô hàng máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả giám định của mình.

Bộ Khoa học và Công nghệ đã yêu cầu các tổ chức giám định thực hiện theo đúng quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư 23/2015/TT-BKHCN. Theo đó, phần kết luận của chứng thư phải thể hiện các nội dung như: Năm sản xuất và tên gọi, nhãn hiệu, số hiệu, model, tên nhà sản xuất của thiết bị đã qua sử dụng; Kết luận về sự phù hợp của tiêu chuẩn sản xuất thiết bị đã qua sử dụng với quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) hoặc tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) của Việt Nam hoặc phù hợp với Tiêu chuẩn của các nước G7 về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

Trường hợp máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ nhập khẩu còn vướng mắc về Quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ yêu cầu các doanh nghiệp giám định xác nhận rõ nội dung “máy móc thiết bị nhập khẩu chưa có Tiêu chuẩn/Quy chuẩn kỹ thuật tương ứng” để cơ quan Hải quan căn cứ chứng thư giám định thực hiện việc thông quan hàng hóa nhập khẩu cho doanh nghiệp. Đồng thời, doanh nghiệp giám định phải gửi toàn bộ hồ sơ giám định (bản sao) và chứng thư giám định (bản chính) cho Tổng cục Hải quan và Bộ Khoa học và Công nghệ (Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định Công nghệ) để theo dõi quản lý.

Bộ Khoa học và Công nghệ cũng nhấn mạnh, trường hợp này chỉ áp dụng đối với máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ nhập khẩu còn vướng mắc về Quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật (chưa được các Bộ, ngành ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN) hoặc Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) của Việt Nam). Các tổ chức giám định phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả giám định của mình.

Được biết, thời gian qua cơ quan Hải quan đã gặp vướng mắc trong việc làm thủ tục cho các lô hàng máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng do chứng thư giám định có nội dung thiếu cụ thể. Sau khi nhận được phản ánh của Tổng cục Hải quan, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có văn bản chấn chỉnh các tổ chức giám định về việc ghi kết quả tại chứng thư giám định nêu trên, tạo điều kiện để cơ quan Hải quan thực hiện việc thông quan hàng hóa nhập khẩu cho doanh nghiệp.

Danh Nam – Hải Quan Hồ Chí Minh