Quý I/2017: Hoạt động xuất nhập khẩu sôi động

0
500

Theo báo cáo công tác quý I/2017 của Tổng cục Hải quan, hoạt động xuất nhập khẩu 3 tháng đầu năm diễn ra khá sôi động, số thu ngân sách nhà nước của ngành cũng tăng cao.

Trong quý I/2017, tổng trị giá XNK hàng hoá ước đạt 89,36 tỷ USD, tăng 17,5% so với cùng kỳ 2016. Trong đó tổng trị giá XK ước đạt 43,73 tỷ USD, tăng 12,8% và tổng trị giá NK ước đạt 45,63 tỷ USD, tăng 22,4% so với cùng kỳ 2016.

Cán cân thương mại hàng hóa trong quý I/2017 dự kiến nhập siêu 1,9 tỷ USD. Nguyên nhân, theo Tổng cục Hải quan, chủ yếu do nhập khẩu hàng hóa tăng mạnh, quý đầu của năm dự kiến tăng 22,4%; cao hơn nhiều tốc độ tăng của xuất khẩu 12,8%.

Tính đến hết 15/3/2016, trị giá XNK hàng hóa lớn tập trung ở các Đội thủ tục/Chi cục Hải quan với kim ngạch và tốc độ tăng/giảm so với cùng kỳ như sau: Đội thủ tục KCN Yên Bình – Thái Nguyên với 6,41 tỷ USD, tăng 16,5%; Đội thủ tục HQ quản lý KCN Yên Phong với 3,88 tỷ USD, giảm 31,8%; Chi cục HQCK Cảng Sài Gòn KV1 với 4,11 tỷ USD, tăng 18,1%; Chi cục HQ quản lý hàng đầu tư HCM với 3,85 tỷ USD, tăng 10,4%; Chi cục HQ KCX Linh Trung – Khu CNC với 3,46 tỷ USD, tăng tới 84,9%…

Bên cạnh đó, một số Chi cục Hải quan sân bay có tốc độ tăng cao so với cùng kỳ năm trước, cụ thể: Chi cục HQCK Cảng – Sân bay Vũng Tàu với 684 triệu USD (tăng 42,5%); Chi cục HQCK sân bay quốc tế Cam Ranh với 18 triệu USD (gấp gần 2,5 lần); Chi cục HQ SBQT Đà Nẵng với 6,9 tỷ USD, gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm trước.

Số thu NSNN, ước tính tháng 3/2017 đạt 25.000 tỷ đồng tương đương so với tháng trước. Ước thu 03 tháng đầu năm 2017 đạt 66.800 tỷ đồng, tăng 18,5% so với cùng kỳ 2016.

Một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố đạt tỷ lệ thu NSNN trên 30% như: Gia Lai – KonTum (82%); Nghệ An (40%); Hà Nam Ninh (40%); Quảng Ninh (37%); Đắk Lắk (37%); Khánh Hòa (32%).

Tổng số tờ khai XNK, số doanh nghiệp và phương tiện

Ước tính trong quý I/2017, tổng số lượng tờ khai XNK đạt 2,5 triệu tờ, tăng 17,2% so với cùng kỳ 2016.

Trong đó số lượng tờ khai XK ước đạt 1,2 triệu tờ, tăng 15,2% và số lượng tờ khai NK ước tính là 1,3 triệu tờ, tăng 19,1% so với cùng kỳ 2016.

Trong quý I/2017 đạt 50,9 nghìn doanh nghiệp, tăng 12,5% so với cùng kỳ 2016.

Số lượt phương tiện XNC: trong quý I/2017, ước tính cả nước có 265 nghìn lượt phương tiện xuất nhập cảnh, tăng 1,4% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó số lượt phương tiện xuất cảnh đạt 132 nghìn lượt, tăng 7,3% và nhập cảnh là 132 nghìn lượt, giảm 3,9%.

Riêng đối với Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh – Khánh Hòa, tính trong 2 tháng/2017 có hơn 4,6 nghìn lượt máy bay xuất nhập cảnh, trong đó có 2,33 nghìn lượt chuyến bay xuất cảnh và 2,32 nghìn lượt chuyến bay nhập cảnh. Tính bình quân mỗi ngày tại Cảng Cam Ranh có khoảng 40 chuyến xuất cảnh và 40 chuyến nhập cảnh.

nguồn : Hải Quan Việt Nam