Quý I/2017: Kiểm tra sau thông quan nộp ngân sách 330 tỷ đồng

0
590

Theo Tổng cục Hải quan, trong quý I/2017, toàn lực lượng kiểm tra sau thông quan (KTSTQ) đã nộp ngân sách (bao gồm cả thu nợ từ những năm trước) 330,2 tỷ đồng.

Tính đến hết 31/3/2017, toàn Ngành đã thực hiện KTSTQ 1.754 cuộc, quyết định truy thu 409,1 tỷ đồng (tăng 20,4% so với cùng kỳ năm 2016).

Thực hiện Chỉ thị số 1193/CT-TCHQ ngày 28/02/2017 của Tổng cục Hải quan về việc triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2017, toàn lực lượng KTSTQ quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN qua công tác KTSTQ với số thu bằng hoặc vượt chỉ tiêu được giao trong năm 2016 (2.600 tỷ).

Trong đó, số thu do các Chi cục Hải quan thực hiện KTSTQ chiếm tối thiểu 30% và số thu qua công tác KTSTQ về trị giá chiếm tối thiểu 40% số thu KTSTQ của toàn lực lượng.

Để đáp ứng yêu cầu chống thất thu ngân sách từ hoạt động KTSTQ, năm 2017, lực lượng KTSTQ tập trung nỗ lực tăng cường thu thập, phân tích, đánh giá và tổng hợp các nguồn thông tin doanh nghiệp để xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường công tác KTSTQ, tập trung KTSTQ tại trụ sở doanh nghiệp, tập đoàn lớn, các lĩnh vực, mặt hàng, nhóm hàng có rủi ro cao, các mặt hàng trọng điểm như ô tô, rượu, bia, thuốc lá, điện tử, điện lạnh, thiết bị vệ sinh, kính, thép,…

Tiếp tục đẩy mạnh công tác KTSTQ tại cơ quan hải quan đối với các lô hàng có dấu hiệu rủi ro cao, có dấu hiệu nghi ngờ về mã số, trị giá, C/O.

nguồn : Hải Quan Việt Nam