Quyết định số 2435/QĐ-TCHQ ngày 19/8/2015 về ban hành Quy định trách nhiệm của công chức hải quan khi thực hiện nghiệp vụ hải quan và xử lý công chức hải quan có hành vi vi phạm nghiệp vụ hải quan, nhũng nhiễu, tham nhũng

0
607
Số hiệu:2435/QĐ-TCHQ
Trích yếu nội dung:Quyết định số 2435/QĐ-TCHQ ngày 19/8/2015 về ban hành Quy định trách nhiệm của công chức hải quan khi thực hiện nghiệp vụ hải quan và xử lý công chức hải quan có hành vi vi phạm nghiệp vụ hải quan, nhũng nhiễu, tham nhũng
Loại văn bản:Quyết định
Lĩnh vực:Khác
Cơ quan ban hành:Tổng cục Hải quan
Người ký:Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành:19/08/2015
Ngày hiệu lực:19/08/2015
Tải tệp nội dung toàn văn:
QD24352015TCHQ.tif