Sẽ bỏ hồ sơ giấy đối với 9 thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp.

0
516

Từ ngày 1-10 tới, có 9 thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp sẽ không còn giải quyết bằng hồ sơ giấy, mà triển khai trên hệ thống Cổng thông tin một cửa quốc gia (NSW). Đây là yêu cầu vừa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đưa ra đối với các đơn vị trực thuộc của Bộ này.

thuy-san-xk-2016-08-24 06-32-26.485Theo đó, 9 thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp được áp dụng theo NSW gồm: Cấp Giấy phép CITES cho các doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu mẫu vật động vật, thực vật thuộc các Phụ lục của CITES; Đăng ký kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn thủy sản nhập khẩu; Cấp phép nhập khẩu giống cây trồng ngoài danh mục được phép sản xuất và kinh doanh; Cấp phép nhập khẩu phân bón ngoài danh mục được phép sản xuất và kinh; Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh và vận chuyển nội địa; Đăng ký kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu; Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật xuất khẩu; Cấp chứng thư cho lô hàng thủy sản xuất khẩu sản xuất tại cơ sở trong danh sách ưu tiên; Kiểm tra, cấp chứng thư cho lô hàng thủy sản xuất khẩu sản xuất tại cơ sở ngoài danh sách ưu tiên.

Được biết, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chính thức tham gia kết nối NSW từ tháng 6-2015 tại các đơn vị trực thuộc Bộ gồm: Tổng cục Thủy sản, Tổng cục Lâm nghiệp, Cục Chăn nuôi, Cục Thú y, Cục Bảo vệ thực vật, Cục Trồng trọt, Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản và đã tiếp nhận qua Cổng thông tin một cửa Quốc gia tổng số 12.940 hồ sơ; xử lý, giải quyết và cấp phép/giấy chứng nhận điện tử 12.493 hồ sơ. Trong đó, lĩnh vực chăn nuôi tiếp nhận, xử lý tới 10.147 hồ sơ, đã cấp phép điện tử 9.977 hồ sơ; lĩnh vực bảo vệ thực vật tiếp nhận, xử lý 1.861 hồ sơ, cấp phép 1.765 hồ sơ.

Nguồn: haiquan.hochiminhcity.gov.vn