Siết chặt kiểm tra giá tính thuế tại cửa khẩu

0
521

Theo các chi cục hải quan- Cục Hải quan TP.HCM, một số DN XNK mặt hàng có thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, trong quá trình làm thủ tục, công chức hải quan phát hiện nghi vấn  khai báo giá thấp hơn dữ liệu, các chi cục hải quan ban hành quyết định kiểm tra sau thông quan nhưng doanh nghiệp không đến làm việc theo quyết định của cơ quan Hải quan.

Để hạn chế tình trạng gian lận thương mại qua khai báo giá tính thuế, thất thu ngân sách nhà nước, tạo sự môi trường kinh doanh công bằng giữa các doanh nghiệp, Cục Hải quan TP.HCM vừa đề nghị các chi cục khi làm thủ tục xuất khẩu cho các doanh nghiệp, nếu hàng xuất khẩu của doanh nghiệp có giá khai báo thấp hơn cơ sở dữ liệu và giá tham chiếu trong danh mục rủi ro, vận dụng ngay quy định tại công văn 10773/TCHQ-TXNK ngày 15-11-2016 của Tổng cục Hải quan, đề nghị các chi cục tổ chức kiểm tra, xác định giá tính thuế ngay, thu đủ thuế cho ngân sách Nhà nước, kịp thời ngăn chặn hành vi cố tình không đến làm việc khi cơ quan Hải quan đã ban hành quyết định kiểm tra sau thông quan.

Cục Hải quan TP.HCM đề nghị các chi cục thường xuyên tổng hợp báo cáo danh sách doanh nghiệp XNK cố tình không đến làm việc khi chi cục hải quan đã ban hành quyết định kiểm tra sau thông quan để Cục Hải quan yêu cầu doanh nghiệp đến làm việc hoặc chỉ đạo áp dụng biện pháp kiểm tra nghi vấn xác định trị giá tính thuế, thu đủ thuế cho ngân sách Nhà nước trước khi làm thủ tục thông quan nếu doanh nghiệp vẫn cố tình không chấp hành quyết định kiểm tra của cơ quan Hải quan.

Theo Cục Hải quan TP.HCM, từ đầu năm 2016 đến nay, số nợ thuế không thu hồi được do các chi cục hải quan ban hành quyết định ấn định thuế trong nghiệp vụ kiểm tra sau thông quan về trị giá tính thuế đã phát sinh hàng chục tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do các DN mới thành lập nhập khẩu ồ ạt hàng hóa nhưng né tham vấn giá để thông quan, sau đó chây ì không đến thực hiện kiểm tra sau thông quan.

Phân tích của Cục Hải quan TP.HCM cho thấy, hiện nay các DN đều căn cứ quy định tại Điều 25 Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính để quyết định “không đồng ý tham vấn” khi hải quan yêu cầu. Chính vì thế, cơ quan Hải quan bắt buộc phải thông quan theo giá khai báo  của DN và chuyển hồ sơ cho bộ phận kiểm tra sau thông quan. Tuy nhiên, khi chi cục hải quan ban hành quyết định mời đến làm việc để thực hiện kiểm tra sau thông quan , DN trì hoãn không đến hoặc xin lùi thời gian kiểm tra để tiếp tục nhập khẩu.

T.H