Tạm ngừng nhập khẩu một số mặt hàng thực vật bị nhiễm mọt

0
490

Theo các văn bản mới ban hành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), trong thời gian tới tạm ngừng nhập khẩu (NK) các mặt hàng gồm: Bông thô từ Ghana, bột bã ngô từ Hoa Kỳ, lạc từ Hồng Kông và Sudan.

Theo đó, tại Quyết định số 4127/QĐ-BNN-BVTV ngày 11/10/2016, Bộ NN&PTNT yêu cầu tạm ngừng nhập khẩu bông thô (Gossypium spp.) từ Ghana do bị nhiễm mọt cứng đốt Trogoderma granarium Everts là đối tượng kiểm dịch thực vật của Việt Nam.

Tại Quyết định số 4127/QĐ-BNN-BVTV ngày 17/10/2016, Bộ NN&PTNT yêu cầu tạm ngừng NK bột bã ngô (Distiller’s dried grains with solubles – DDGS) từ Hoa Kỳ do nhiễm mọt Trogoderma variabile Ballion là đối tượng kiểm dịch thực vật của Việt Nam.

Mặt hàng lạc (Arcachis hypogaea) từ Hồng Kông và Sudan cũng phải tạm ngừng NK vào Việt Nam do bị nhiễm mọt cứng đốt Trogoderma granarium Everts và mọt lạc serratus Caryedon serratus Olivier.

Bộ NN&PTNT giao Cục Bảo vệ thực vật kiểm dịch chặt chẽ các lô hàng nói trên trong thời gian quyết định tạm ngừng chưa có hiệu lực.

Cục Bảo vệ thực vật có trách nhiệm thông báo chính thức cho cơ quan có thẩm quyền về kiểm dịch thực vật của các nước liên quan biết để có biện pháp khắc phục triệt để.

Đồng thời tổ chức kiểm tra, xác nhận biện pháp khắc phục của các nước và báo cáo Bộ trưởng Bộ NN&PTNT.

Các Quyết định trên đều có hiệu lực thi hành sau 60 ngày kể từ ngày ký.

nguồn : Hải Quan Việt Nam