Tạm ngừng nhập khẩu quả me từ Indonesia

0
555

me

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh vừa ký ban hành Quyết định số 57/QĐ-BNN-BVTV ngày 06/01/2017 về việc tạm ngừng nhập khẩu quả me (tamarindus indica) từ Indonesia.

Lí do là quả me đã bị nhiễm mọt Caryedon serratus Olivier. Đây là loài mọt nguy hiểm thuộc danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của Việt Nam và chưa có trên lãnh thổ nước ta.

Loài mọt này có thể gây tổn thất lớn cho các loại nông sản bảo quản trong kho, gây hại lạc, hạt muồng, hạt ca cao, đậu cô-ve và quả me.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giao Cục Bảo vệ thực vật kiểm dịch chặt chẽ các lô quả me nhập khẩu từ Indonesia trong thời gian quyết định tạm ngừng chưa có hiệu lực.

Đồng thời, thông báo chính thức cho cơ quan có thẩm quyền về kiểm dịch thực vật của Indonesia biết để có biện pháp khắc phục triệt để.

Bên cạnh đó, tổ chức kiểm tra, xác nhận biện pháp khắc phục của Indonesia và báo cáo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Quyết định này sẽ có hiệu lực sau 60 ngày kể từ ngày ký.

nguồn : www.customs.gov.vn