Tăng cường công tác kiểm tra xuất xứ đối với nhôm nhập khẩu

0
531

Ngày 27/04/2017 Tổng cục Hải quan vừa có công văn số 2846/TCHQ-GSQL,  hướng dẫn tăng cường công tác kiểm tra xuất xứ đối với nhôm nhập khẩu với nội dung chính:

-Khi làm thủ tục hải quan đối với mặt hàng nhôm nhập khẩu, các đơn vị Hải quan tăng cường công tác kiểm tra xuất xứ đối với mặt hàng nhôm áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt, thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; các Thông tư của Bộ Công thương hướng dẫn về C/O hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt; quy trình kiểm tra xác định xuất xứ ban hành kèm theo Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015 của Tổng cục Hải quan và các công văn hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Tăng cường công tác kiểm tra xuất xứ đối với nhôm nhập khẩuTrường hợp có nghi vấn liên quan đến tính hợp lệ của C/O, các thông tin khai báo C/O hay xuất xứ thực tế của hàng hóa nhập khẩu (như có dấu hiệu giả mạo chữ ký, con dấu C/O, sự không phù hợp giữa thông tin về hàng hóa khai báo trên C/O với chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan, nghi ngờ về tiêu chí xuất xứ khai báo trên C/O hay qua kiểm tra thực tế (nếu có) phát hiện xuất xứ thể hiện trên hàng hóa khác so với khai báo, quy định về vận chuyển trực tiếp…), Cục Hải quan các tỉnh, thành phố phải gửi báo cáo và hồ sơ liên quan về Tổng cục Hải quan để tiến hành xác minh. Trong thời gian chừ kết quả xác minh, hàng hóa nhập khẩu không được áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt mà áp dụng theo mức thuế xuất ưu đãi MFN.

-Tổ chức rà soát C/O các lô hàng nhôm đã nhập khẩu, đã cho hưởng ưu đãi đặc biệt từ thời điểm 01/01/2016 đến hết tháng 04/2017. Nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm, chủ động tổ chức kiểm tra sau thông quan và báo cáo kết quả về Tổng cục Hải quan.

Các đơn vị lưu ý để thực hiện đúng hướng dẫn của Tổng cục Hải quan./.

                                    Lê Thanh Hải -Phó TPGSQL