Tăng cường kiểm soát container có độ rủi ro cao.

0
519

Thời gian gần đây, lợi dụng chính sách quản lý thông thoáng của Nhà nước và công tác cải cách hành chính của ngành Hải quan, tội phạm buôn lậu đã gia tăng hoạt động trên tuyến đường biển, thông qua phương thức vận chuyển hàng hóa bằng container. Để ngăn chặn tình trạng này, Tổng cục Hải quan đã xây dựng Kế hoạch tăng cường kiểm soát container có độ rủi ro cao tại thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng.

container-2015-07-01 13-59-52.858Mục tiêu đặt ra của kế hoạch là để kiểm soát được những container nghi vấn, có dấu hiệu vi phạm nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2016.

Thực hiện kế hoạch, hải quan sẽ sử dụng các trang thiết bị giám sát trực tuyến để giám sát việc kiểm tra thực tế lô hàng trọng điểm. Theo đó, sẽ ghi nhận và truyền hình ảnh việc soi chiếu và kiểm tra thực tế hàng hóa từ hiện trường về trụ sở cơ quan Tổng cục Hải quan để đánh giá hiệu quả trong quản lý nhà nước về hải quan, kịp thời chỉ đạo, xử lý các hành vi vi phạm, đồng thời góp phần thực hiện công khai, minh bạch thủ tục hành chính hải quan.

Theo kế hoạch, thực hiện công tác kiểm soát hệ thống, các đơn vị hải quan liên quan tăng cường công tác thu thập thông tin, điều tra nghiên cứu nắm tình hình, tổ chức phân tích, xử lý dữ liệu trên các hệ thống công nghệ thông tin của ngành hải quan nhằm xác định lựa chọn những lô hàng (container) nghi vấn có dấu hiệu vi phạm, rủi ro cao để đưa vào danh sách kiểm soát trọng điểm.

Đồng thời, áp dụng các biện pháp kỹ thuật quản lý rủi ro đối với danh sách lô hàng kiểm soát trọng điểm đế đưa vào soi chiếu, kiểm tra thực tế hàng hóa.

Ở giai đoạn kiểm tra thực tế hàng hóa, các đơn vị hải quan sử dụng hệ thống camera giám sát hoặc trực tiếp cử công chức sử dụng thiết bị giám sát, xe chỉ huy giám sát cơ động phối hợp với các Chi cục Hải quan đế giám sát việc kiểm tra thực tế hàng hóa đối với lô hàng nghi vấn có dấu hiệu vi phạm, rủi ro cao.

Sau đó, tổng hợp thông tin, kết quả giám sát việc soi chiếu và kiểm tra thực tế hàng hóa, báo cáo đề xuất với lãnh đạo Tổng cục Hải quan để chỉ đạo xác minh, điều tra làm rõ, xử lý vi phạm theo quy định (nếu có) và chuyển giao thông tin cho đơn vị chức năng liên quan để tiếp tục phối hợp điều tra làm rõ các thông tin, dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Các đơn vị tham gia phối hợp thực hiện kế hoạch gồm: Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Quản lý rủi ro hải quan, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng đã được Tổng cục Hải quan phân công nhiệm vụ cụ thể theo chức năng, địa bàn, lĩnh vực phụ trách để chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch đã đề ra.

Nguồn: haiquan.hochiminhcity.gov.vn