Tăng cường kiểm tra các loài thực vật thuộc CITES

0
691

Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản yêu cầu cơ quan Hải quan tăng cường kiểm soát buôn bán các loài thực vật thuộc CITES.

Tăng cường kiểm tra các loài thực vật thuộc CITESCơ quan Quản lý CITES Việt Nam cho biết, cơ quan này nhận được thông tin về việc nhập khẩu mẫu vật một số loài cây gỗ mới được bổ sung tại Phụ lục CITES (có hiệu lực áp dụng từ ngày 02/01/2017) nhưng không có giấy phép xuất khẩu và nhập khẩu của CITES theo quy định. Theo đó, tình trạng này đã ảnh hường đến hiệu quả thực thi Công ước CITES tại Việt Nam và có thể gây thiệt hại về kinh tế đối với các doanh nghiệp Việt Nam có liên quan.

Nhằm tuân thủ chặt chẽ các quy định của CITES và pháp luật Việt Nam về bảo vệ động vật, thực vật hoang dã, Cơ quan quản lý CITES Việt Nam đã đề nghị Tổng cục Hải quan thông báo đến Hải quan các tỉnh/thành phố về hiệu lực áp dụng Phụ lục CITES sửa đổi, bổ sung từ ngày 02/01/2017 và Thông tư số 04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/02/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước vê buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan Hải quan địa phương tăng cường việc kiểm tra, kiểm soát các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, quá cảnh các loài thuộc CITES, đặc biệt là các loài thực vật mới được đưa vào Phụ lục CITES như: toàn bộ các loài trắc (cẩm lai) thuộc chi Dalbergia (Dalbergia spp.), cây Guibourtia (Guibourtia demeusei), gỗ Bubinga (Guibourtia pellegriniana), cây gỗ Guibourtia (Guiboưrtia tessmannii), Giáng hương tây phi (Pterocarpus erinaceus);

Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam cũng đề nghị Tổng cục Hải quan tuyên truyền, hướng dẫn cho các tổ chức/cá nhân liên quan về những thay đổi của Phụ lục CITES để thực hiện đúng quy định của CITES và pháp luật Việt Nam.

Hà Nam – Hải Quan Hồ Chí Minh