Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tại các Chi cục Hải quan sân bay quốc tế

0
610

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản chỉ đạo các Cục Hải quan TP.HCM, Hà Nội, Hải phòng, Đà Nẵng, Nghệ An, Khánh Hòa, Kiên Giang và Cần Thơ về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát nội bộ tại các Chi cục Hải quan sân bay quốc tế.

Hải quan sân bay quốc tế TSN làm thủ tục hoàn thuế cho khách xuất cảnh

Tổng cục Hải quan cho biết, thời gian qua có một số bài báo và dư luận phản ánh về tình trạng nhũng nhiễu tại một số sân bay quốc tế. Qua xác minh, đã phát hiện sai phạm của công chức khi làm thủ tục hải quan đối với hành lý của người nhập cảnh vượt định mức miễn thuế và sai phạm khi kiểm tra, giám sát hành lý của khách nhập cảnh.

Nhằm tuân thủ quy định của pháp luật về hải quan, đảm bảo công tác kiểm tra, giám sát và làm thủ tục hải quan cho khách nhập cảnh, xuất cảnh, hàng hóa đúng quy định của pháp luật và quy trình thủ tục hải quan; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm của công chức, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan tỉnh, thành phố quán triệt đến các Chi cục Hải quan được giao quản lý sân bay quốc tế phối hợp, tổ chức tiếp nhận, xử lý thông tin trước của khách nhập cảnh, khách xuất cảnh và hành lý của người nhập cảnh, xuất cảnh trước khi làm thủ tục đế có biện pháp theo dõi, kiểm tra, giám sát hải quan phù hợp và hiệu quả.

Các đơn vị căn cứ vào cảnh báo của hệ thống quản lý rủi ro, thông tin nghiệp vụ và tình hình thực tế trên địa bàn để xây dựng các biện pháp, phương án theo dõi, giám sát và ra quyết định áp dụng các biện pháp, phương án kiểm tra, giám sát phù hợp nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật.

Kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình làm thủ tục hải quan đối với hành lý của người nhập cảnh, xuất cảnh đảm bảo thực hiện đúng quy định của Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn, các quy trình thủ tục hải quan do Tống cục trưởng ban hành. Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật phải xử lý theo quy định của Luật Hải quan và pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Đồng thời, các đơn vị triển khai chặt chẽ và đầy đủ công tác phối hợp với các lực lượng liên quan trong quá trình thực hiện thủ tục, giám sát hải quan đối với hành lý của người nhập cảnh và xuất cảnh; Chú trọng công tác phúc tập hồ sơ hải quan nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các sai sót nghiệp vụ khi tiếp nhận thông tin khai hải quan, khi kiếm tra hồ sơ, kiếm tra thực tế hàng hóa và thông quan hàng hóa đối với hành lý phải khai thuế của người nhập cảnh.

Tổng cục yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương tại đơn vị nhằm ngăn chặn kịp thời các hành vi nhũng nhiễu của công chức hải quan, xử lý nghiêm các công chức có sai phạm.

Danh Duy – nguồn: haiquan.hochiminhcity.gov.vn