Tăng cường quản lý thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp và thuế tự vệ

0
536

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tăng cường quản lý thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp và thuế tự vệ đối với hàng hóa nhập khẩu theo công văn hướng dẫn số 17707/BTC-TCHQ ngày 14/12/2016 của Bộ Tài chính.

thu-tuc-hai-quan-2016-01-22 16-08-51.276

Theo đó, để tăng cường quản lý và tránh lợi dụng các chính sách thuế nêu trên, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị lưu ý đối với hàng kinh doanh tạm nhập, tái xuất được miễn thuế nhập khẩu, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ trong thời hạn tạm nhập, tái xuất thì khoản bảo lãnh hoặc đặt cọc tiền thuế phải bao gồm cả thuế nhập khẩu, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ.

Cùng với đó, tổ chức phân công việc thực hiện theo dõi, kiểm tra, kiểm soát hàng hóa nhập khẩu áp dụng thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ thuộc đối tượng miễn thuế, không chịu thuế, trong đó lưu ý các loại hình gia công; sản xuất hàng xuất khẩu; hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan; hàng hóa quá cảnh, chuyển khẩu; hàng hóa tạm nhập, tái xuất (bao gồm cả hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất); hàng hóa nhập khẩu của dự án đầu tư.

Đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng áp dụng thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ, Tổng cục yêu cầu kiểm tra chặt chẽ hồ sơ hải quan, giấy chứng nhận xuất xứ, giấy chứng nhận chất lượng, mã số HS và các giấy tờ khác do nhà sản xuất phát hành để xác định nước, xuất xứ, tên của nhà sản xuất, xuất khẩu. Đồng thời, theo dõi kiểm tra tuyến đường vận chuyển, người xuất khẩu lô hàng, tránh việc gian lận thông qua hình thức chuyển tải, chuyển chủ sở hữu để trốn thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ.

Trong quá trình kiểm tra hồ sơ hải quan, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn người khai hải quan khai báo chính xác các thông tin trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu. Trường hợp người khai hải quan cho rằng sản phẩm nhập khẩu có mã số HS không thuộc phạm vi hàng hóa áp dụng thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ thì hướng dẫn người khai hải quan liên hệ với Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương để được làm rõ.

Trường hợp doanh nghiệp khai thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa thì thực hiện kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc khai báo thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ đối với hàng hóa nhập khẩu theo quy định.

Ngoài ra, Tổng cục cũng yêu cầu các đơn vị cập nhật thông tin từ các cơ quan quản lý chuyên ngành và tăng cường kiểm tra khi có thông tin cụ thể đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Đồng thời, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ kiểm tra, kiểm soát khác theo quy định của pháp luật.

Hà Danh – Hải Quan Hồ Chí Minh