Tạo bước đột phá mới trong giám sát hàng hóa tại cảng biển, cảng hàng không

0
523

Việc xây dựng và triển khai hệ thống quản lý, giám sát hàng hóa tại cảng biển, sân bay, kho bãi là cần thiết và có ý nghĩa quan trọng hướng tới mục tiêu đơn giản hóa, hài hòa thủ tục hải quan với thủ tục của doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng biển, cảng hàng không và các bên liên quan.

Tạo bước đột phá mới trong giám sát hàng hóa tại cảng biển, cảng hàng không
Hàng hóa XNK tại cảng Đình Vũ -Hải Phòng. Ảnh: Thái Bình

Đây là vấn đề được Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan (Tổng cục Hải quan) Nguyễn Mạnh Tùng đưa ra tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của ngành Hải quan, ngày 4/7.Ông Tùng cho biết, hiện nay Tổng cục Hải quan đang chuẩn bị triển khai Đề án quản lý, giám sát hải quan tại cảng hàng không, kho bãi với nhiều thay đổi trong công tác quản lý, giám sát và phối hợp quản lý đối với hàng hóa XNK.

Theo ông Tùng, trong thời gian vừa qua, ngành Hải quan đã đẩy mạnh cải cách và hiện đại hóa hải quan, trong đó ứng dụng mạnh mẽ CNTT trong các khâu nghiệp vụ hải quan. Kết quả cải cách hiện đại hóa hải quan đã mang đến nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục hải quan. Tuy nhiên trong lĩnh vực quản lý, giám sát hàng hóa tại cảng biển, cảng hàng không quốc tế thì vẫn còn chưa thực sự hiệu quả, sự kết nối trao đổi thông tin giữa cơ quan Hải quan với các doanh nghiệp kinh doanh cảng vẫn còn rất hạn chế. Điều này dẫn đến việc theo dõi, quản lý hàng tại cảng của cơ quan Hải quan gặp nhiều khó khăn; thời gian lưu giữ hàng hóa của doanh nghiệp lâu, chi phí lưu kho bãi của hàng hóa lớn. Điều 41 Luật Hải quan 2014 đã yêu cầu cụ thể các doanh nghiệp kinh doanh cảng phải có sự kết nối, trao đổi thông tin với cơ quan Hải quan. Bên canh đó trong công tác quản lý hải quan hiện đại nhu cầu cần được cung cấp thông tin trước khi tàu và hàng hóa đến là rất quan trọng để áp dụng phương pháp rủi ro trong quản lý hải quan.

Chính vì vậy, ngành Hải quan đã xây dựng và triển khai hệ thống quản lý, giám sát hàng hóa tại cảng biển, sân bay. Trong thời gian vừa qua, Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan đã phối hợp chặt chẽ với Cục Hải quan Hải Phòng, Cục Hải quan Hà Nội và các đơn vị có liên quan chuẩn bị các điều kiện và phát triển Hệ thống công nghệ thông tin phục vụ cho việc giám sát hàng hóa tại cảng biển, sân bay, kho bãi.

Hiện tại, qua việc khảo sát kỹ lưỡng thực tế công tác quản lý, quy trình nghiệp vụ tại cảng biển, sân bay tại hai địa bàn Hải Phòng và Hà Nội, lấy ý kiến của các đơn vị nghiệp vụ thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan; tổ chức hội nghị lấy ý kiến của doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi và các đơn vị có liên quan đối với Hệ thống quản lý, giám sát hàng hóa tại cảng biển, sân bay, kho bãi tại Hà Nội và Hải Phòng, Tổng cục Hải quan đã thống nhất về quản lý, giám sát hàng hóa đường biển, đường không. Trên cơ sở thống nhất yêu cầu bài toán nghiệp vụ đã được thống nhất, trong thời gian vừa qua, cơ quan Hải quan đã phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng và phát triển hệ thống quản lý, giám sát hàng hóa tại cảng biển, sân bay, kho bãi.

Tổng cục Hải quan đã tiến hành rà soát, xây dựng cơ sở pháp lý cho việc triển khai. Cụ thể là việc xây dựng Thông tư sửa đổi Thông tư 38/2015/TT-BTC. Hiện nay, dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 38/2015/TT-BTC đang được hoàn thiện để ban hành trong thời gian tới, làm cơ sở để triển khai chính thức đề án.
Theo ông Tùng, trên cơ sở kế hoạch triển khai, Tổng cục Hải quan dự kiến, từ ngày 15/8 sẽ triển khai đồng bộ hệ thống quản lý, giảm sát hàng hóa tại các cảng biển thuộc Hải Phòng; đầu tháng 10/2017 sẽ triển khai chính thức hệ thống giám sát hàng hóa đường hàng không tại Nội Bài.

Để chuẩn bị cho kế hoạch trên, đồng thời có thể triển khai các các đơn vị hải quan địa phương khác, ông Tùng đề nghị các đơn vị cần tập trung bám sát kế hoạch, khảo sát thực tế, chuẩn bị các điều kiện hạ tầng cần thiết.

Bởi, hệ thống này sẽ tác động đến nhiều cơ quan quản lý khác có liên quan tại cảng biển, cảng hàng không như: cơ quan Hải quan và các doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng đường biển, đường không. Bên cạnh đó, việc thực hiện đề án còn liên quan đến các hãng tàu, hãng hàng không, đại lý hãng tàu, đại lý giao nhận, đại lý hải quan, doanh nghiệp xuất nhập khẩu, các cơ quan quản lý của các Bộ, ngành và những bên liên quan khác.

Chính vì vậy, các đơn vị hải quan địa phương khác cần làm tốt công tác chuẩn bị từ việc khảo sát cơ sở hạ tầng của các đơn vị có liên quan; tổ chức tuyên truyền, giới thiệu đến cộng đồng DN và các bên liên quan về các quy định, quy trình thủ tục, về kế hoạch triển khai và các công việc cần chuẩn bị. Giới thiệu về chuẩn dữ liệu, quy trình trao đổi thông tin, các yêu cầu kỹ thuật. Đảm bảo từ nay đến hết đầu năm 2018, đủ điều kiện sẵn sàng triển khai tác các địa phương khác ngoài Hải Phòng và Hà Nội.

Tạo bước đột phá mới trong giám sát hàng hóa tại cảng biển, cảng hàng không.

N.Linh (baohaiquan.vn)