Tạo điều kiện cho thương mại và nâng cao quản lý của cơ quan Hải quan.

0
510

Ngày 12-1, tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Cục Hải quan TP.HCM, Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn chỉ đạo năm 2017, toàn Cục thực hiện song song 2 nhiệm vụ: Tạo điều kiện cho thương mại và nâng cao thực chất quản lý của cơ quan Hải quan.

Lần đầu tiên vượt ngưỡng 100.000 tỷ đồng

Năm 2016 Cục Hải quan TP.HCM được giao 102.500 tỷ đồng, chiếm 37,96% trên tổng số thu của toàn Ngành, tăng 9,1% so với kết quả thực hiện năm 2015. Tính đến hết ngày 31-12-2016, Cục Hải quan TP.HCM thu

được 101.157,889 tỷ đồng, đạt  98,69% dự toán (102.500 tỷ đồng), tăng 7,69% so với năm 2015; chiếm 37,15% trên tổng số thu của toàn ngành.

Theo phân tích của Cục Hải quan TP.HCM, ngay từ những ngày đầu năm Cục Hải quan TP.HCM đã xây dựng chương trình kế hoạch hành động tập trung điều hành chỉ đạo thu ngân sách, triển khai thực hiện chương trình VNACCS/VCIS, hiện đại hóa Hải quan tạo mọi thuận lợi cho hoạt động XNK, quyết tâm đưa ra nhiều giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu pháp lệnh thu NSNN.

Bên cạnh đó, năm 2016, Cục Hải quan TP.HCM còn tăng thu cho ngân sách Nhà nước trên 1.700 tỷ đồng từ công tác kiểm tra sau thông quan, tham vấn giá, xác định giá hàng phi mậu dịch. Trong đó, Cục Hải quan TP.HCM chủ động tập trung thực hiện hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc các chi cục hải quan thực hiện kiểm tra sau thông quan (đối với các tờ khai trong vòng 60 ngày), cũng như tăng cường công tác kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi gian lận thương mại. Trong đó tập trung kiểm tra những dấu hiệu nghi vấn về trị giá (mặt hàng ô tô, thực phẩm đông lạnh và các mặt hàng có độ rủi ro cao), mã số và xuất xứ hàng hóa; phát hiện những sơ hở trong thông quan và những bất cập của chính sách để kiến nghị kịp thời. Kết quả, kiểm tra sau thông quan274 cuộc, tăng 19,13% so với năm 2015, với số thuế ấn định truy thu là 1.481 tỷ…

Biểu dương và chúc mừng kết quả đạt được của Cục Hải quan TP.HCM, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn nhấn mạnh, nhìn vào kết quả các mặt công tác của Cục Hải quan TP.HCM cho thấy, đơn vị đã đạt được kết quả toàn diện trên các mặt công tác. Đối với công tác thu ngân sách, mặc dù không đạt được chỉ tiêu được giao, nhưng so với bình diện chung, số thu với số thu năm trước, Cục Hải quan TP.HCM thu đạt kết quả cao. Lần đầu tiên Cục Hải quan TP.HCM thu ngân sách đạt vượt ngưỡng 100.000 tỷ đồng.

1-2017-01-12 08-23-20.131

Triển khai nhiệm vụ năm 2017, Cục Hải quan TP.HCM đề ra các giải pháp cụ thể, trong đó, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28-4-2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017 và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16-5-2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Đề ra nhiều giải pháp để xây dựng chiến lược cho mình nhằm thực hiện nghiêm kế hoạch và quán triệt chiến lược của Chính Phủ, Bộ Tài Chính và kế hoạch chiến lược của TCHQ giai đoạn 2016-2020 và Nghị quyết của Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2016-2020; tăng cường thực hiện các giải pháp chống thất thu, nhất là gian lận qua giá, tiếp tục phát huy có hiệu quả công tác KTSTQ; Năm 2017 phải có sự chuyển biến căn bản trong xử lý nợ và thu hồi nợ đọng; giảm thời gian thông quan, tạo thuận lợi, thông thoáng; chống phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực của công chức hải quan bằng thái độ phục vụ tận tụy, đúng chính sách pháp luật; Tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại,… Quyết tâm thu đạt chỉ tiêu là 109.000 tỷ đồng.

Giải đáp nhiều kiến nghị

Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của Cục Hải quan TP.HCM, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn cho rằng, các tham luận của các đơn vị Hải quan TP.HCM tại hội nghị nêu rất thẳng thắn, chi tiết những hạn chế, tồn tại cũng như các vướng mắc, kiến nghị Cục Hải quan TP.HCM và các chi cục, phòng chức năng. “Với những hạn chế đó, chúng ta đã nhìn nhận ra, cần phải khắc phục ngay”- Tổng cục trưởng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Tổng cục trưởng cũng chỉ ra nhưng mặt còn hạn chế của Cục Hải quan TP.HCM trong thời gian qua. Tổng cục trưởng cho biết, các nhóm công tác tuy đạt được kết quả vượt trội so với các năm trước, nhưng vẫn còn những hạn chế. Chẳng hạn như về số thu ngân sách, kim ngạch NK hàng có thuế tăng mạnh, một năm DN tự khai, tự xác định thuế suất nhưng mức điều chỉnh mức thuế suất còn hạn chế, do vậy số thu liên quan đến áp dụng thuế suất, đặc biệt là giá tính thuế còn thấp… dư địa thu vẫn còn, nhưng chưa thực hiện hết. Chính vì vậy, năm 2017 kiên quyết chẩn chỉnh. Toàn bộ về giá tính thuế, thực hiện theo đúng hướng dẫn của Tổng cục Hải quan và các văn bản quy định…

Đối với nhóm kiến nghị của Cục Hải quan TP.HCM về xây dựng phần mềm phục vụ cho công tác quản lý, tra cứu thông  tin… Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn cho rằng, hiện nay, toàn ngành có trên 20 chương trình phần mềm quản lý của Hải quan, nhưng chưa có sự tích hợp, gắn kết. Tổng cục Hải quan sẽ xây dựng chương trình quản lý tích hợp toàn bộ thông tin quản lý hàng hóa ở khu vực cảng biển sẽ được quản lý từ khâu đầu đến khâu cuối trên một hệ thống, chứ không chỉ triển khai giám sát theo Điều 41 Luật Hải quan. Việc thanh khoản sẽ được thực hiện trên hệ thống…

Tổng cục trưởng yêu cầu, năm 2017, Cục Hải quan TP.HCM ứng dụng các chuẩn mục tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho hoạt động XNK thương mại, tuyệt đối không để công chức thừa hành gây phiền hà sách nhiễu DN nhằm tăng kim ngạch XNK, tăng thu hút đầu tư của DN để tạo nguồn thu; tăng cường kiểm soát, thanh tra công vụ. Thực hiện song song 2 nhiệm vụ: Tạo điều kiện cho thương mại, nâng cao thực chất quản lý của cơ quan Hải quan.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn, Phó Tổng cục trưởng Hoàng Việt Cường trân trọng cảm ơn những nội dung định hướng nhiệm vụ rất cụ thể của đồng chí Tổng cục trưởng. Cục Hải quan TP.HCM sẽ cụ thể hóa thành những nội dung cụ thể để thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Tổng cục trưởng.

Từ ý kiến chỉ đạo của Tổng cục trưởng, Phó Tổng cục trưởng Hoàng Việt Cường chỉ đạo các chi cục  mở rộng thêm các DN chấp hành tốt pháp luật, có kim ngạch XNK lớn để hỗ trợ thủ tục XNK. Ngoài nhóm 300 DN có kim ngạch lớn, các chi cục tiếp tục mở rộng danh sách này để tuyên truyền phổ biến chính sách chế độ, cảnh báo những sai phạm của các DN vi phạm để các DN cảnh giác, tránh mắc phải; Thực hiện triệt để các quy trình thủ tục hải quan, khắc việc để hỗ hổng trong việc thực hiện quy trình nghiệp vụ

Nhóm về thu ngân sách, kiên quyết chống thất thu qua giá, C/O, lượng; công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại luôn được xác định là mặt trận nóng bỏng, phải thực hiện thường xuyên liên tục, phối hợp chặt chẽ với ácc lực lượng chức năng; công tác QLRR phải đi vào thực chất, bởi vì năm 2016 làm tương đối tốt, nhưng hiệu quả chưa cao. Các đơn vi phản chủ động trong công tác đào tạo; tăng cường hơn nữa công tác thanh tra kiểm tra nội bộ. Năm 2017, công tác thanh tra, kiểm tra sẽ có bước đột phá kể cả về sớ lượng và chất lượng. Chỉ rõ được sai phạm, chỉ ra và quy được trách nhiệm cụ thể thì mới xử lý được…/.

T.H