Tập huấn cổng thông tin kiểm tra chuyên ngành cho doanh nghiệp FDI

0
482

Ngày 17-10, tại Phòng Công nghệ thông tin – Cục Hải quan TP.HCM tổ chức tập huấn cổng thông tin kiểm tra chuyên ngành cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Tham gia buổi tập huấn gồm các doanh nghiệp có lưu lượng tờ khai lớn, hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành lớn. Tại buổi tập huấn, Cục Hải quan TP.HCM đã giới thiệu cho doanh nghiệp tiện tích của cổng thông tin chuyên ngành, cách thức tham gia…

Theo Phó Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM Đinh Ngọc Thắng, trên cơ sở các quy chế phối hợp đã ký (hiện nay Cục Hải quan TP.HCM đã ký Quy chế phối hợp với 13 cơ quan kiểm tra chuyên ngành) và ý kiến đóng góp của các cơ quan kiểm tra chuyên ngành, doanh nghiệp, Cục Hải quan TP.HCM đã chủ động xây dựng Cổng thông tin kiểm tra chuyên ngành được triển khai thí điểm tại cảng Cát Lái từ 15-6-2016, tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất từ 12-7-2016 để giải quyết yêu cầu đặt ra phục vụ cho hoạt động kiểm tra chuyên ngành.

doanh-nghiep-phat-bieu-2016-08-19 03-04-24.457

Đây là một chương trình tin học kết nối các cơ quan Hải quan, cơ quan kiểm tra chuyên ngành, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn và doanh nghiệp để tạo thuận lợi cho tất cả các bên có tham gia.

Chương trình kết nối này giúp cho các cơ quan có liên quan và doanh nghiệp theo dõi được quá trình kiểm tra chuyên ngành cho từng lô hàng từ khi đăng ký, xác định vị trí lô hàng trong cảng, lấy mẫu, cho mang hàng về bảo quản, thông báo kết quả kiểm tra, thanh toán phí và thông quan.

Sau khi triển khai thí điểm tại 2 chi cục, ngày 21-10, Cục Hải quan TP.HCM sẽ mở rộng áp dụng cổng thông tin kiểm tra chuyên ngành tại Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư, sau đó sẽ tiếp tục tập huấn cho các doanh nghiệp, áp dụng cho các chi cục hải quan còn lại.

T.H – Hải Quan Hồ Chí Minh