Tháng hành động vì trẻ em năm 2017

0
525

Luật trẻ em được Quốc hội thông qua vào tháng 4 năm 2016, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 6 năm 2017 với nhiều quy định mới, cụ thể về bảo vệ trẻ em nói chung, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em nói riêng. Đồng thời, trong những năm qua, nhiều chính sách và chương trình về bảo vệ trẻ em được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, Ngành ban hành, thể hiện sự quan tâm của Nhà nước, xã hội đối với việc thực hiện quyền trẻ em.

Tháng 11 năm 2016, Hội nghị cấp cao lần thứ 3 về hợp tác Nam – Nam về thúc đẩy thực hiện quyền trẻ em khu vực Châu Á – Thái Bình Dương được tổ chức tại Ma-lay-sia với chủ đề “Một tỷ khối óc – trẻ em thông minh hơn, nền kinh tế mạnh hơn”. Đại biểu các nước tham dự Hội nghị đã cùng thảo luận về thực trạng và cam kết thúc đẩy các biện pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trong khu vực.

Để thực hiện hiệu quả các cam kết quốc tế về quyền trẻ em của Việt Nam và các quy định của pháp luật về bảo vệ trẻ em, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chọn chủ đề Tháng hành động vì trẻ em năm 2017.

Thực hiện Quyết định số 572/QĐ-LĐTBXH ngày 19/4/2017 về tiển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2017, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch triển khai, tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2017.

Tháng hành động vì trẻ em năm 2017
Ảnh minh họa. Nguồn Internet.

Với chủ đề “Triển khai Luật trẻ em và phòng, chng bạo lực, xâm hại trẻ em”, Tháng hành động vì trẻ em năm nay nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật trẻ em để bảo vệ các quyền trẻ em, đặc biệt là quy định về bảo vệ trẻ em. Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền hỗ trợ, can thiệp, xử lý các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em; ưu tiên tiếp nhận, xử lý kịp thời tin báo, tố giác về bạo lực, xâm hại trẻ em, bảo vệ trẻ em là nạn nhân trong quá trình tố tụng. Thúc đẩy việc phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật cho cha mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ em và bảo vệ trẻ em; kỹ năng phòng ngừa, xử lý các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em; phát hiện, lên tiếng tố cáo các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em. Thực hiện “Mùa hè cho trẻ em”, tổ chức tốt việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình và chính quyền, đoàn thể các cấp trong quản lý, giám sát, hướng dẫn trẻ em vui chơi an toàn, lành mạnh, bổ ích và phòng chống tai nạn thương tích trong dịp hè.

Các hoạt động diễn ra trong Tháng hành động vì trẻ em bao gồm: Lễ phát động và các sự kiện trong Tháng hoạt động vì trẻ em ở cấp quận huyện và Thành phố; củng cố tổ chức bộ máy, nhân sự phụ trách công tác trẻ em; các hoạt động truyền thông; hỗ trợ, chăm sóc trẻ em là nạn nhân của bạo lực, xâm hại; vận động xã hội, thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em; tổ chức diễn đàn trẻ em với chủ đế “Lắng nghe tiếng nói trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt” ở cấp thành phố, “Lắng nghe tiếng nói trẻ em” ở cấp quận, huyện; hoạt dộng kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh; tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, thực hiện các giải pháp phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em. Các hoạt động trên truyền đi các thông điệp: “Tháng hành động vì trẻ em, chúng ta hãy cùng nhau xây dựng môi trường an toàn để trẻ em không bị bạo lực, xâm hại”; “Roi vọt không làm trẻ em nên người, yêu thương mạnh hơn lời quát mắng”; “Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em”;”Mùa hè an toàn, lành mạnh cho mọi trẻ em”.

Tháng hành động vì trẻ em năm 2017 được tổ chức từ ngày 01/6/2017 đến 30/6/2017./.

X.G – Hải Quan Hồ Chí Minh