Thanh niên Hải quan TP.HCM: Nhiều sáng kiến gắn với cải cách thủ tục hải quan

0
513

Ngày 18/5, tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cục Hải quan TP.HCM lần thứ XV nhiệm kỳ 2017-2019, lãnh đạo Thành đoàn TP.HCM và lãnh đạo Đảng bộ Cục Hải quan TP.HCM đã biểu dương vai trò xung kích của Đoàn Thanh niên Cục Hải quan TP.HCM, với nhiều công trình thanh niên, sáng kiến gắn với công tác cải cách thủ tục. 

Bí thư Đoàn Thanh niên Cục Hải quan TP.HCM Cao Phụng Nguyên Bình cho biết, nhiệm kỳ 2012– 2017 là giai đoạn có nhiều sự kiện chính trị lớn; toàn ngành Hải quan bắt đầu áp dụng các văn bản pháp luật mới trong công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực Hải quan: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan năm 2014; triển khai hệ thống VNAACS/VCIS, Quy chế một cửa quốc gia, kiểm tra chuyên ngành; chương trình hiện đại hóa Hải quan, cải cách thủ tục hành chính. Những cơ hội to lớn đó đã tạo động lực cho tập thể đoàn viên thanh niên Cục Hải quan TP.HCM trong việc xây dựng, triển khai và thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên hướng đến hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Với tổng số 235 đoàn viên thanh niên thuộc 17 chi đoàn, Đoàn thanh niên Cục Hải quan TP.HCM với 98% có trình độ học vấn từ Cao đẳng, Đại học trở lên và đều có khả năng tốt về chuyên môn, ngoại ngữ, công nghệ thông tin. Đa phần đoàn viên thanh niên đều tích cực học tập để nâng cao trình độ, đoàn viên thanh niên được Lãnh đạo đơn vị tin tưởng bố trí ở tất cả các khâu nghiệp vụ; nhiều đoàn viên thanh niên được Lãnh đạo đơn vị tin tưởng bổ nhiệm nhiều vị trí công tác và đã phát huy sức trẻ, tính xung kích trên nhiều mặt, nhất là công tác cải cách thủ tục, tạo thuận lợi cho người dân và DN.

Đặc biệt, Ban chấp hành Đoàn cơ sở Cục Hải quan TP.HCM đã triển khai phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” giai đoạn 2013 – 2017, Đoàn cơ sở Cục tiếp tục phát động phong trào “Mỗi đoàn viên một sáng kiến, mỗi chi đoàn một công trình thanh niên”, đầu tư tập trung vào các công trình phát huy sáng kiến, cải tiến phục vụ cho cải cách thủ tục hành chính và công tác hiện đại hoá của Cục Hải quan TP.HCM gắn với việc thực hiện phong trào ‘3 trách nhiệm’, thực hiện đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao vai trò Đoàn xung kích tham gia cải cách hành chính; xây dựng hình ảnh công chức trẻ, giỏi, năng động, sáng tạo, giỏi nghề, tận tụy, thân thiện với nhân dân. Từ phong trào này, hàng trăm sáng kiến của đoàn viên đã được xây dựng. Hội đồng sáng kiến cải tiến Cục Hải quan TP.HCM đã công nhận 245 lượt đoàn viên có sáng kiến cải tiến hiệu quả trong các năm. Trong đó, có hàng chục sáng kiến gắn liền với công tác nghiệp vụ, góp phần cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động XNK của DN.

 

Thanh niên Hải quan TP.HCM: Nhiều sáng kiến gắn với cải cách thủ tục hải quan

Bên cạnh đó, nhiều công trình thanh niên, như: Công trình “Sổ tay nghiệp vụ hỗ trợ người sử dụng VNACCS/VCIS”; Công trình“Hệ thống hóa bảng chi tiết tiết kiệm điện, nước, giấy in, mực in, văn minh công sở và hướng dẫn cảnh báo thao tác phục vụ an toan an ninh mạng nội bộ và cơ sở dữ liệu của Cục”; Công trình “Xây dựng phần mềm cổng thông tin kiểm tra chuyên ngành”Trong đó, công trình thanh niên Đoàn cơ sở năm 2014“Sổ tay nghiệp vụ hỗ trợ người sử dụng VNACCS/VCIS nhằm đưa ra giải pháp hữu hình, trực quan sinh động thực hiện hỗ trợ người sử dụng hệ thống VNACCS/VCIS tại đơn vị; trong đó có các chức năng tra cứu nhanh, hướng dẫn thao tác các kịch bản vận hành hệ thống VNACCS/VCIS; Sổ tay nghiệp vụ đã được nghiệm thu và lưu hành hơn 1.400 đã được áp dụng trong toàn cục, góp phần đáng kể trong việc tạo thuận lợi cho hoạt động XNK của DN, cũng như công tác quản lý của cơ quan Hải quan.

Các công trình tiêu biểu cấp Chi đoàn: Các công trình “Chương trình phần mềm hỗ trợ kiểm tra mã HS và tính thuế”“Chương trình phần mềm quản lý đối tượng xuất/nhập cảnh”“Chương trình phần mềm phân công kiểm hóa tự động” (Chi đoàn Phòng CNTT);  các công trình “Sổ tay Bảng mã chuẩn sử dụng hệ thống VNACCS/VCIS”“Hỗ trợ Đội quản lý thuế cắt chuyển 64 tỷ đồng từ tài khoản tạm thu sang chuyên thu của 2615 tờ khai hải quan quá hạn”(Chi đoàn Chi cục HQ đầu tư), Công trình “Tờ rơi tuyên truyền về công tác phòng chống ma túy tại địa bàn Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất” (Chi đoàn Đội KSPC Ma túy), Công trình “Chương trình quản lý hợp đồng nhận gia công cho doanh nghiệp nội địa” (Chi đoàn Chi cục HQ KCX Tân Thuận);

Với những thành tích trong công tác Đoàn và công tác cải cách thủ tục hành chính, trong nhiệm kỳ, có 5 đoàn viên được tuyên dương tại Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác TP.HCM năm 2012, 2014; 2 đoàn viên được tuyên dương tại Liên hoan Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cụm miền Đông Nam bộ 2013, 2015. Đặc biệt, từ năm 2010 – 2015, Cục Hải quan TP.HCM có 28 đoàn viên được Thành đoàn TP.HCM tuyên dương Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện TPH.CM; 49 lượt đoàn viên được tuyên dương, khen thưởng qua các thành tích nổi bật trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép chất ma túy, công tác kiểm tra sau thông quan, công tác tham vấn giá, công tác chống nợ xấu, thu hồi nợ đọng thuế

T.H