Thông báo kết quả khảo sát mức độ hài lòng của doanh nghiệp

0
1168

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị hải quan địa phương tuyên truyền, thông báo kết quả khảo sát mức độ hài lòng của doanh nghiệp năm 2016 đối với cải cách thủ tục hành chính hải quan đến cộng đồng doanh nghiệp để doanh nghiệp biết và hiểu được nội dung, kết quả khảo sát; từ đó có thể đưa ra đánh giá chính xác cho các cuộc khảo sát tiếp theo.

Đây là biện pháp nhằm đưa kết quả đánh giá của doanh nghiệp giúp ích cho việc cải thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản lý hải quan.

Trên cơ sở kết quả năm 2016, Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường rà soát, kiểm tra, thanh tra thực hiện cơ chế kiểm tra, kiểm soát nội bộ việc thực hiện thủ tục hải quan tại cấp cục, chi cục nhằm đảm bảo thực hiện thống nhất tại các cấp; tránh tình trạng quy định tại văn bản pháp luật thuận lợi, nhưng việc thực hiện thực tế lại không đúng, gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Thông báo kết quả khảo sát mức độ hài lòng của doanh nghiệp
Lãnh đạo Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất gặp gỡ, giải đáp vướng mắc cho DN

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, kiểm soát kỷ cương, kỷ luật của công chức nhằm xử lý triệt để tình trạng chi trả chi phí ngoài quy định; tăng cường công tác đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng giải quyết công việc của công chức. Nghiên cứu, chủ động đề xuất giải pháp để giải quyết khó khăn, vướng mắc kịp thời, hiệu quả, nâng cao mức độ đánh giá của doanh nghiệp.

Năm 2016, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của DN đối với cải cách thủ tục hành chính hải quan, kết quả này được công bố trong tháng 4/2017. Báo cáo kết quả khảo sát đã phân tích mức độ hài lòng của DN đối với từng lĩnh vực, so sánh với kết quả khảo sát năm 2015.

Báo cáo cho thấy, nhiều chỉ số đánh giá của DN về cải cách TTHC hải quan có nhiều cải thiện đáng kể so với năm 2015. Tuy vậy vẫn có những chỉ số chưa được cải thiện. Chẳng hạn, đánh giá về sự phục vụ của công chức hải quan, mức độ thực hiện kỷ cương của công chức hải quan trong năm 2016 chưa có sự cải thiện so với năm 2015./.

T.H