Thông báo v/v tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2016

0
475

Căn cứ thông báo 8887/TB-TCHQ ngày 16/9/2016 thông báo v/v tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2016 như sau:

1. Thời gian và địa điểm dự kiến tổ chức thi:

Thời gian dự kiến: cuối tháng 11 (các ngày 26 và 27/11/2016).

Địa điểm tổ chức thi dự kiến:

+ Miền Bắc: tại thành phố Hà Nội.

+ Miền Nam: tại thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan sẽ thông báo địa điếm thi sau khi tổng họp hồ sơ đăng ký dự thi.

2. Nội dung và hình thức thì:

Môn Pháp luật về Hải quan;

Môn Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương;

Môn Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan.

Hình thức thi: thi viết và trắc nghiệm. Thời gian thi: 60 phút/môn.

3. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

Thí sinh nộp hồ sơ và lệ phí thi:

+ Miền Bắc: tại Cục Hải quan TP. Hà Nội (địa chỉ: số 129 Nguyễn Phong sắc, Dịch Vọng Hậu, cầu Giấy, TP. Hà Nội).

+ Miền Nam: tại Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh (địa chỉ: số 2 Hàm Nghi, Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

4. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 05 ngày làm việc, từ ngày 26/9/2016 đến hết ngày 30/9/2016.
5. Hồ sơ đăng ký dự thi (01 bộ được đựng trong bìa hồ sơ) gồm:

Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông báo này;

Bằng tốt nghiệp theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 20 Luật Hải quan (có trình độ cao đẳng kinh tế, luật, kỹ thuật trở lên): 01 bản sao có chứng thực;

Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu: 01 bản sao có chứng thực;

03 ảnh 3×4 có ghi rõ họ, tên, năm sinh ở mặt sau của ảnh.

Thí sinh xem thông tin về số báo danh và phòng thi trên website của Tổng cục Hải quan (www.customs.gov.vn). Báo Hải quan Việt Nam (http://www.baohaiquan.vn’). Cục Hải quan thành phố Hà Nội http://www.hanoicustoms.gov.vn và Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh (www.haiquan.hochiminhcitv.gov.vn).

6. Về lệ phí thi:

Đối với thí sinh đăng ký thi lần 1: Áp dụng mức lệ phí dự thi là 200.000đ/01 Môn thi (Hai trăm ngàn đồng chẵn/01 Môn thi) X 03 Môn thi = 600.000đ/03 môn.

* Đối với các thí sinh không đạt yêu cầu, có điểm bảo lưu năm 2015 và đăng ký thi lại năm 2016: Áp dụng mức lệ phí dự thi là 200.000đ/01 Môn thi (Hai trăm ngàn đồng chẵn/01 Môn thi). Thí sinh cần điền thông tin về số báo danh của mình tại kỳ thi năm 2015 để phục vụ cho công tác tiếp nhận, thẩm định Phiếu đăng ký dự thi.