Thông tư số 141/2015/TT-BTC ngày 04/9/2015 về việc dừng thực hiện Thông tư số 63/2015/TT-BTC ngày 06/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng sắn thuộc nhóm 07.14 tại Biểu thuế xuất khẩu

0
531
Số hiệu:141/2015/TT-BTC
Trích yếu nội dung:Thông tư số 141/2015/TT-BTC ngày 04/9/2015 về việc dừng thực hiện Thông tư số 63/2015/TT-BTC ngày 06/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng sắn thuộc nhóm 07.14 tại Biểu thuế xuất khẩu
Loại văn bản:Thông tư
Lĩnh vực:Thuế XNK
Cơ quan ban hành:Bộ Tài chính
Người ký:Vũ Thị Mai
Ngày ban hành:04/09/2015
Ngày hiệu lực:05/09/2015
Tải tệp nội dung toàn văn:
TT1412015BTC.pdf