THƯ CHÚC MỪNG NĂM MỚI

0
604

chuc mung nam moiNhân dịp năm mới 2017 và đón Xuân Đinh Dậu, thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính và nhân danh cá nhân, Tôi trân trọng gửi tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính những tình cảm và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Nhìn lại năm 2016, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, toàn ngành Tài chính đã quyết tâm, không ngừng phấn đấu, phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức đã hoàn thành suất sắc nhiệm vụ tài chính-ngân sách năm 2016.

Bước sang năm 2017, năm đầu tiên triển khai Luật Ngân sách Nhà nước và cũng là năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước giai đoạn 2017-2020 nên có ý nghĩa rất quan trọng trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của cả giai đoạn 2017-2020. Vì thế, nhiệm vụ công tác tài chính-ngân sách của ngành Tài chính là hết sức nặng nề, nhưng với truyền thống đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, Tôi tin tưởng rằng toàn thể cán bộ, công chức và người lao động ngành Tài chính tiếp tục phát huy truyền thống, cùng đồng lòng, đồng sức; lao động cần cù và sáng tạo; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương; thực hiện tốt trách nhiệm công chức và công vụ; thi đua hoàn thành xuất sắc nhiêm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Chúc các đồng chí và gia đình Sức khỏe, Hạnh phúc và Thành công!

                                                                                                                                                                    Chào thân ái,

                                                                                                                                                              Đinh Tiến Dũng

 Download                                                                                                                                                                                                    Theo Hải Quan Hồ Chí Minh