Thủ tục nhập khẩu thức ăn chăn nuôi, thủy sản chưa được phép lưu hành tại Việt Nam

0
778
Tại Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản (TACN) đã quy định các trường hợp cụ thể về nhập khẩu TACN chưa được phép lưu hành tại Việt Nam.
Theo đó,tổ chức, cá nhân có nhu cầu nhập khẩu TACN để giới thiệu tại hội chợ, triển lãm hoặc nghiên cứu, làm mẫu phân tích tại các phòng thử nghiệm lập 01 bộ hồ sơ gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT).

Thủ tục nhập khẩu thức ăn chăn nuôi, thủy sản chưa được phép lưu hành tại Việt NamHồ sơ đối với trường hợp nhập khẩu để giới thiệu tại hội chợ, triển lãm gồm: Đơn đề nghị nhập khẩu TACN để giới thiệu tại hội chợ, triển lãm; Giấy xác nhận về việc tổ chức hoặc tham gia hội chợ, triển lãm tại Việt Nam.

Hồ sơ đối với trường hợp nhập khẩu để làm mẫu phân tích tại phòng thử nghiệm gồm:Đơn đề nghị nhập khẩu TACN để làm mẫu phân tích tại phòng thử nghiệm.

Văn bản thỏa thuận sử dụng dịch vụ phân tích giữa một bên là phòng thử nghiệm hoặc doanh nghiệp trong nước với một bên là phòng thử nghiệm hoặc doanh nghiệp hoặc cơ quan quản lý về TACN của nước xuất xứ, trong đó có cam kết sản phẩm nhập khẩu là phi thương mại.

Hồ sơ đối với trường hợp nhập khẩu TACN để nghiên cứu, gồm: Đơn đề nghị nhập khẩu TACN để nghiên cứu; Đề cương nghiên cứu kèm theo.

Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ NN&PTNT sẽ có văn bản trả lời về việc chấp thuận cho NK. Trường hợp không chấp thuận cho NK, Bộ NN&PTNTsẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Đối với trường hợp nhập khẩu TACN để sản xuất, gia công nhằm mục đích xuất khẩu theo hợp đồng đã ký với nước ngoài cũng phải nộp 01 bộ hồ sơ về Bộ NN&PTNT.

Hồ sơ bao gồm: Đơn đề nghị nhập khẩu TACN để sản xuất, gia công nhằm mục đích XK.

Hợp đồng sản xuất, gia công TACN nhằm mục đích XK phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam về việc nhập hàng hóa để sản xuất, gia công nhằm mục đích XK.

Bộ NN&PTNT sẽ có văn bản trả lời về việc chấp thuận hoặc không chấp thuận cho phép nhập khẩu, sau khi xem xét hồ sơ đề nghị của tổ chức, cá nhân.
nguồn : Hải Quan Việt Nam