Thực hiện nghiêm công tác trực điện thoại tiếp công dân

0
569

Ủy ban Nhân dân TP.HCM vừa có văn bản gởi các sở – ngành Thành phố và UBND các quận – huyện về việc tăng cường trách nhiệm của nguời đứng đầu trong việc tiếp nhận, phản hồi thông tin của tổ chức, cá nhân qua điện thoại.

Hiện nay, các sở – ngành TP.HCM đã công bố công khai số điện thoại tiếp công dân, đặc biệt là số điện thoại đường dây nóng trên cổng thông tin điện tử của đơn vị mình. Tuy nhiên, việc trực điện thoại để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh của công dân vẫn còn nhiều bất cập.

Theo đó, thông tin chưa được tiếp nhận để xử lý kịp thời, chưa có quy định cụ thể về việc quản lý và trách nhiệm của đơn vị, cá nhân có liên quan trong việc tiếp nhận, xử lý thông tin qua điện thoại, nhất là đường dây nóng.

Để tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tiếp nhận, phản hồi thông tin của người dân qua điện thoại; Ủy ban Nhân dân Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở – ngành Thành phố, Chủ tịch UBND các quận – huyện phân công cán bộ, công chức, viên chức trực điện thoại để kịp thời tiếp nhận, phản hồi thông tin của tổ chức, cá nhân khi cần liên hệ; phải đảm bảo các đầu số điện thoại đều liên lạc được và luôn có người trực điện thoại trong giờ hành chính, nhất là số đường dây nóng đã công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của các đơn vị. Không để xảy ra tình trạng có cuộc gọi đến mà không có người nghe máy, đặc biệt là các bộ phận có tiếp dân, giải quyết các thủ tục hành chính.

Đồng thời, tập trung quán triệt tinh thần trách nhiệm, thái độ ứng xử, nâng cao kỹ năng giao tiếp của cán bộ, công chức, viên chức khi tiếp nhận, phản hồi thông tin qua điện thoại cho tổ chức, cá nhân phải đúng mực, đảm bảo xử lý, phản hồi thông tin kịp thời, nhanh chóng.

UBND Thành phố cũng yêu cầu các đơn vị thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng hoạt động của các đầu số điện thoại, công tác trực điện thoại của cán bộ, công chức, viên chức tại đơn vị và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về công tác tiếp nhận, xử lý, phản hồi thông tin phản ánh qua điện thoại của tổ chức, cá nhân trên lĩnh vực, địa bàn phụ trách.

                                                                                                                                                          Hà Nam