Thực hiện thủ tục hải quan đối với các loài thuộc Danh mục CITES mới

0
510

Ngày 27/04/2017,  Cục Giám sát quản lý -Tổng cục Hải quan vừa có công văn số 848/GSQL-GQ1,  hướng dẫn thực hiện thủ tục hải quan đối với các loài thuộc Danh mục CITES mới, với nội dung chính:

Thực hiện thủ tục hải quan đối với các loài thuộc Danh mục CITES mớiNgày 24/02/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 04/2017/TT-BNNPTNT ban hành Danh mục các loại động vật, thực vật hoang dã quy định trong các phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/4/2017 và thay thế Thông tư số 40/2013/TT-BNNPTNT.

Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố căn cứ quy định khoản 3 Điều 29 Luật Hải quan năm 2014 để thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa thuộc danh mục CITES theo văn bản hướng dẫn trên. Trong đó, tập trung tăng cường việc kiểm tra đối với các loài thực vật mới được đưa vào Phụ lục CITES như toàn bộ các loài trắc (cẩm lai) thuộc chi Dalbergia (Dalbergia app.), cây Guibourtia (Guibourtia demeusei), gỗ Bubinga (Guibourtia pellegriniana), cây gỗ Guibourtia (Guibourtia tessmannii), giáng hương tây phi (Pterocarpus erinaceus).

  Các đơn vị lưu ý để thực hiện đúng hướng dẫn của Cục Giám sát quản lý -Tổng cục Hải quan.

  Lê Thanh Hải -Phó TP GSQL – Hải Quan Hồ Chí Minh