Tiếp tục gỡ vướng về thực hiện Danh mục hàng hóa làm thủ tục tại cửa khẩu nhập

0
559
Trước những vướng mắc của hải quan địa phương và DN trong thực hiện Quyết định 15/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành về Danh mục hàng hóa NK phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập, Tổng cục Hải quan vừa có văn bản số 4824/TCHQ-GSQL (ngày 20/7) hướng dẫn các đơn vị hải quan địa phương thực hiện.
Tiếp tục gỡ vướng về thực hiện Danh mục hàng hóa làm thủ tục tại cửa khẩu nhập
Hoạt động XNK hàng hóa tại khu vực cảng Hải Phòng. Ảnh: T.Bình

Theo hướng dẫn của Tổng cục Hai quan, hàng hóa thuộc Danh mục quy định tại Điều 1 Quyết định 15/2017/QĐ-TTg được chuyển cửa khẩu về cảng đích ghi trên vận đơn để làm thủ tục NK, nếu cảng đích là cảng biển, cảng hàng không.

Riêng đối với bến phao, bến thủy nội địa và ICD của Công ty cảng Phước Long, Tổng cục Hải quan hướng dẫn: Theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 415/VPCP-KTTH ngày 19/1/2012 của Văn phòng Chính phủ và Bộ Tài chính tại công văn số 7121/BTC-TCHQ ngày 1/6/2011 thì bến phao, bến thủy nội địa và ICD của Công ty TNHH cảng Phước Long được hoạt động như một bến cảng biển thuộc cảng biển TP.HCM. Do vậy, hàng hóa thuộc Danh mục quy định tại Điều 1 Quyết định 15/2017/QĐ-TTg được chuyển cửa khẩu về cảng đích ghi trên vận đơn là bến phao, bến thủy nội địa và ICD của Công ty TNHH cảng Phước Long để làm thủ tục hải quan.

Đối với Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư, gia công thuộc Cục Hải quan các thành phố: TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng. Theo quy định tại Quyết định 15/2017/QĐ-TTg thì hàng hóa thuộc Danh mục quy định tại Điều 1 phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập, các chi cục hải quan nêu trên không phải là chi cục hải quan cửa khẩu nên không được làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa thuộc Danh mục quy định tại Điều 1 Quyết định 15/2017/QĐ-TTg.

Trường hợp hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập theo Quyết định 15/2017/QĐ-TTg nhưng được DN đăng ký làm thủ tục hải quan tại chi cục hải quan ngoài cửa khẩu, qua công tác giám sát hải quan, nếu chi cục hải quan cửa khẩu phát hiện việc làm thủ tục hải quan không đúng loại hình quy định thì thông báo cho chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan và người khai hai quan biết để thực hiệc việc hủy tờ khai hải quan theo quy định tại Điều 22 Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg quy định về Danh mục hàng hóa phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập được ban hành trên cơ sở Nghị định số 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ, nhằm mục đích kiểm soát chặt chẽ đối với các mặt hàng nhập khẩu có độ rủi ro cao trong việc thực hiện chính sách thuế, chính sách quản lý hàng hóa nhập khẩu, hoặc không khuyến khích nhập khẩu, hạn chế nhập siêu. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đã phát sinh một số vướng mắc tại hải quan địa phương do chưa được hướng dẫn cụ thể.

Trong đó, Cục Hải quan TP.HCM đã phản ánh khá nhiều vướng mắc liên quan đến việc thực hiện Quyết định 15/2017/QĐ-TTg như: Quy định về cửa khẩu nhập, về xử lý đối với những hàng hóa đã NK trước ngày 1/7/2017 nhưng chưa đăng ký tờ khai hoặc đã đăng ký tờ khai nhưng vướng quy định chưa thực hiện thủ tục thông quan hàng hóa được…

Để giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện Quyết định 15/2017/QĐ-TTg, Tổng cục Hải quan đã có hai văn bản hướng dẫn hải quan địa phương thực hiện gồm: Công văn số 4284/TCHQ ngày 27/6/2017 và công văn 4824/TCHQ-GSQL ngày 20/7/2017.

Được biết, Tổng cục Hải quan cũng sẽ có văn bản báo cáo Bộ Tài chính trình Chính phủ về những vướng mắc liên quan đến thực hiện Quyết định 15/2017/QĐ-TTg.

N.Linh | baohaiquan.vn