Tiếp tục hướng dẫn về áp dụng biện pháp tự vệ đối với một số mặt hàng tôn màu

0
522

Áp dụng Quyết định 1931/QĐ-TTg của Bộ Công Thương về áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với một số mặt hàng tôn màu NK vào Việt Nam với DN ưu tiên như thế nào, thời điểm áp dụng chính sách ra sao? Đây là những nội dung được Tổng cục Hải quan hướng dẫn cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện.

Tiếp tục hướng dẫn về áp dụng biện pháp tự vệ đối với một số mặt hàng tôn màu
Ảnh minh họa. Internet

Cụ thể, về áp dụng đối với DN ưu tiên, theo Tổng cục Hai quan căn cứ quy định tại điểm 9 Thông báo ban hành kèm Quyết định 1931 thì Giấy chứng nhận hạn ngạch thuế quan do các cơ quan có thẩm quyền của Hàn Quốc, Trung quốc và lãnh thổ Đài Loan cấp là điều kiện để áp dụng cơ chế kiểm soát NK đối với tôn màu. Các DN NK muốn áp dụng mức thuế tự vệ trong hạn ngạch phải nộp Giấy chứng nhận hạn ngạch thuế quan cho cơ quan Hải quan khi đăng ký tờ khai hải quan. Giấy chứng nhận hạn ngạch thuế quan do DN cung cấp tại thời điểm thực tế NK là cơ sở để cơ quan Hải quan đối chiếu, so sánh với thông tin do nước XK cung cấp, đồng thời là số liệu NK thực tế để Tổng cục Hải quan theo dõi, tổng hợp, trừ lùi và lượng hạn ngạch tổng cấp cho từng nước XK trong năm.

Về quyết định miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ, khi đăng ký tờ khai hải quan, DN phải nộp bản chính Quyết định miễn trừ áp dụng biện pháp tự vện do Bộ Công Thương cấp. Trường hợp NK nhiều lần thỉ thực hiện theo dõi trừ lùi theo quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Do vậy, các DN ưu tiên phải nộp Giấy chứng nhận hạn ngạch thuế quan hoặc Quyết định miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ cho chi cục hải quan cửa khẩu nơi thực hiện thủ tục tại thời điểm khai báo hải quan.

Liên quan đến Giấy chứng nhận hạn ngạch thuế quan do cơ quan có thẩm quyền của Hàn Quốc, Trung Quốc và lãnh thổ Đài Loan cấp, Tổng cục Hải quan cho biết, do Giấy chứng nhận không thể hiện các thông tin cụ thể về tên càng nơi tàu đến nên Tổng cục Hải quan không có cơ sở để chuyển thông tin cho chi cục hải quan cửa khẩu nơi làm thủ tục. Do vậy, DN cần có công văn gửi Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về hải quan) nêu rõ các thông tin: Tên, địa chỉ người XK, người NK, tên hàng hóa, mã số HS, lượng hàng (tấn), trị giá (USD), xuất xứ, thời gian dự kiến làm thủ tục hải quan, chi cục hải quan nơi dự kiến làn thủ tục NK; đồng thời gửi kèm bản sao Giấy chứng nhận hạn ngạch thuế quan do cơ quan có thẩm quyền của nước XK cấp.

Trong thời hạn 8h làm việc kể từ khi nhận được công văn đề nghị, Cục Giám sát quản lý về hải quan sẽ thực hiện đối chiếu với thông tin do cơ quan có thẩm quyền của nước XK cung cấp định kỳ. Nếu thông tin phù hợp thì ban hành công văn xác nhận gửi chi cục hải quan cửa khẩu nơi làm thủ tục để giải quyết thủ tục; trường hợp thông tin không phù hợp thì có văn bản yêu cầu DN liên hệ cơ quan cấp để xác nhận lại.

Liên quan đến thời điểm áp dụng chính sách, Tổng cục Hải quan cho biết, chính sách quản lý hàng hóa, chính sách thuế đối với hàng hóa XK, NK được áp dụng tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan, trừ trường hợp pháp luật về thuế XK, thuế NK có quy định khách (không căn cư vào ngày tàu cập cảng).

Trước đó, ngày 16/6, Tổng cục Hải quan cũng đã có công văn hướng dẫn cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện Quyết định 1931/QĐ-BCT của Bộ Công Thương.

N.Linh theo baohaiquan.vn