Tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 2 năm 2017

0
540

Số liệu của Tổng cục Hải quan báo cáo Bộ Tài chính cho thấy, trong tháng 2/2017, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 27,2 tỷ USD, giảm 1,2% so với tháng trước.

cang-cat-lai-2016-03-30 12-48-18.385

Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 13 tỷ USD, giảm 9,4% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 14,2 tỷ USD, tăng 7,7% so với tháng trước.

Với kết quả ước tính trên thì trong 2 tháng đầu năm 2017, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam dự kiến đạt 54,73 tỷ USD, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm 2016; trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 27,34 tỷ USD, tăng 15,4% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 27,39 tỷ USD, tăng 19,6%.

Cán cân thương mại hàng hóa Việt Nam trong tháng 2/2017 ước tính thâm hụt 1,2 tỷ USD, bằng 9,2% kim ngạch xuất khẩu. Như vậy, trong 2 tháng đầu năm 2017, thương mại hàng hóa của Việt Nam dự kiến nhập siêu 46 triệu USD.

Kim ngạch của 10 nhóm hàng xuất khẩu chủ yếu trong tháng 2/2017 gồm: điện thoại các loại và linh kiện (2,5 tỷ USD); Hàng dệt may (1,5 tỷ USD); Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (1,6 tỷ USD); Hàng giày dép (900 triệu ỤSD); Máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng (850 triệu USD); Phương tiện vận tải và phụ tùng (450 triệu USD); Gỗ và sản phẩm gỗ (400 triệu USD); Hàng thủy sản (400 triệu USD); Cà phê (293 triệu USD);  Dầu thô (225 triệu USD).

Kim ngạch của 10 nhóm hàng nhập khẩu chủ yếu trong tháng 2/2017 gồm: Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng (2,4 tỷ USD); Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (2,2 tỷ USD); Điện thoại các loại và linh kiện (900 triệu USD); Vải các loại (750 triệu USD); Sắt thép các loại (754 triệu USD); Chất dẻo nguyên liệu (505 triệu USD); Xăng dầu các loại (433 triệu USD); Kim loại thường khác (430 triệu USD); Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày (350 triệu USD); Sản phẩm hóa chất (300 triệu USD).

Năm 2017, Tổng cục Hải quan được Quốc hội và Bộ Tài chính giao dự toán thu NSNN là 285.000 tỷ đồng. (Trong đó, thuế xuất khẩu là 6.000 tỷ đồng, thuế nhập khẩu là 72.600 tỷ đồng, thuế tiêu thụ đặc biệt là 22.500 tỷ đồng, thuế bảo vệ môi trường là 600 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng là 183.300 tỷ đồng).

Số thu NSNN trong tháng 2/2017 đạt 20.572 tỷ đồng, tương đương số thu của tháng 1/2017.

Tổng thu NSNN trong 2 tháng đầu năm 2017 đạt 41.092 tỷ đồng, bằng 14,4% dự toán, tăng 22,2% so với cùng kỳ 2016 (tương đương tăng 7.486 tỷ đồng).

Tính từ ngày 16/01/2016 đến 15/02/2017, toàn ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ tổng cộng 463 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 15 tỷ đồng; số thu ngân sách đạt 11 tỷ 425 triệu đồng, chuyển cơ quan khác khởi tố 4 vụ

Danh Duy – Hải Quan Hồ Chí Minh